Extra voorzieningen voor kinderen die het nodig hebben

21 februari 2017

Enschede heeft vanaf 2017 structureel meer geld om kinderen in armoede te ondersteunen bij het actief deelnemen in de maatschappij.

Samen met partners uit Enschede en met de doelgroep zelf is gekeken hoe dit geld het best besteed kan worden. Het gaat om een aanvulling op het bestaande Kindpakket. Het college van B&W legt nu een pakket met uitbreiding van de voorzieningen voor aan de Raad.

Wethouder Patrick Welman ziet de extra middelen als een kans. “Dit geld geeft ons de mogelijkheid deze kinderen nog beter te ondersteunen. Met het Kindpakket stond al een goede basis. Nu kunnen we daar nog een schepje bij op doen. Uitgangspunt is dat alle kinderen mee kunnen doen en allemaal een kansrijke toekomst hebben.”

Brede inzet van extra middelen

Het college stelt de Raad voor om de middelen te besteden aan extra voorzieningen op het gebied van kleding en gezondheid, participatie en ontwikkeling en extra leermiddelen. Ook wordt er een deel van het budget vrijgehouden om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en behoeften. Met het extra geld kan Stichting Leergeld bijvoorbeeld meer ondersteunen in spullen voor school, zoals een computer en een goed gevulde schooltas. De Kledingbank kan haar capaciteit vergroten en daarmee een ruimere voorraad aanhouden. Zo kan zij beter op de klantvraag inspelen. In het voorliggende pakket zit ook geld voor het organiseren van meer kooklessen voor kinderen. Daarnaast komt meer voorlichting voor de jeugd over goed omgaan met geld.

Kindpakket

Het voorzieningenpakket is een uitbreiding van het al bestaande Kindpakket. In Enschede zijn veel organisaties die kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen. Al deze verschillende soorten ondersteuning samen heet in Enschede het Kindpakket. Zo helpen we kinderen in Enschede om mee te doen en niet buiten de boot te vallen. Ook als daar in het gezin (te) weinig geld voor is. Voorbeelden van hulp zijn betaling van lidmaatschap van een club, de schoolreis, kleding voor zomer en winter of andere spullen. De meeste organisaties kijken naar het inkomen van de ouders. In veel gevallen komt een kind in aanmerking als het gezinsinkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau. De kinderombudsman gaf eerder het Kindpakket van Enschede een ruime voldoende.

Evenwichtig voorstel

Stichting Leergeld Enschede kan zich goed vinden in de wijze waarop het college de ingediende voorstellen in de uitbreiding heeft verwerkt. “Er ligt nu een evenwichtig voorstel dat voorziet in de behoefte van de doelgroep. Voor een flink aantal jongeren betekent dit een belangrijk steuntje in de rug in hun ontwikkeling”, aldus Genio Ruesen, voorzitter van Stichting Leergeld Enschede.

Extra Rijksmiddelen

Het Rijk stelt vanaf dit jaar in totaal 100 miljoen euro structureel aan middelen beschikbaar voor kinderen die het nodig hebben. Daarvan komt 85 miljoen euro via de gemeenten in samenwerking met de fondsen en stichtingen bij kinderen terecht. Het gaat om kinderen tot 18 jaar.