Festival Onder de Radar binnen geluidsnorm

29 juli 2019

Het festival Onder de Radar is op zaterdag 27 juli tot in de omgeving van Hengelo te horen geweest.

De gemeente controleert of de organisator van het evenement zich aan de regels uit de vergunning houdt door tijdens het festival geluidmetingen uit te voeren. Deze geluidmetingen hebben uitgewezen dat de norm van 70 dB (A) niet is overschreden. Met name de lage tonen droegen ver vanaf Vliegveld Twente Evenementenlocatie.

Kaart met geluidsmetingen Onder de Radar

Kaart met geluidsmetingen rondom Vliegveld Twente Evenementenlocatie tijdens Onder de Radar Festival.

De gemeente heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend.