Fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg in Enschede

De voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van het fietspad aan de Zuid Esmarkerrondweg zijn gestart.

De noodzaak van de aanleg van het fietspad wordt breed gedragen door zowel wijkraden, de Fietsersbond, als andere maatschappelijke organisaties. Ook het College van B&W heeft de aanleg van het fietspad als  speerpunt op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid bestempeld. Wethouder Hans van Agteren: “De Zuid Esmarkerrondweg is druk, smal en bochtig. Met de realisatie van het  fietspad lossen we een onveilige verkeerssituatie op. Ik ben dan ook heel blij dat we kunnen beginnen met de aanleg”.

Het fietspad wordt in fases aangelegd. Er wordt nu gestart in het middengebied tussen de Derkinksweg en de kruising met de Holterhofweg. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitzetten en opschonen van groen in het tracé, zodat in het komend voorjaar het asfalt aangebracht kan worden door de aannemer.

Planning eerste fase

Afhankelijk van de weersomstandigheden start  in maart  de aanleg van het middengebied.  Een uitdaging in dit gedeelte betreft de werkzaamheden aan het viaduct over de rijksweg (RW35). Aan het viaduct moeten aanpassingen worden gedaan zodat het fietspad een veilig plek krijgt ten opzichte van het autoverkeer. Een uitvoeringsperiode wordt verwacht tot en met de zomer voor de realisatie van de werkzaamheden in deze fase.

Overige fasen

De afgelopen maanden is de laatste wijziging van het bestemmingplan in procedure geweest en heeft de Raad groen licht gegeven. Om het volledige  tracé te realiseren moet de gemeente nog een aantal gronden in eigendom verkrijgen. De verwachting is dat in de loop van  de zomer van 2016 er geen belemmeringen meer zijn om ook hier de verkeerssituatie veilig te maken. Vooral het gedeelte tussen de Stenversweg en de Keppelerdijk heeft daarbij prioriteit in verband met de grote groepen scholieren die hiervan gebruik maken om naar de Scholingsboulevard en  het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan te fietsen.