Forse lastenverlichting voor Enschedese detailhandel, horeca en de warenmarkt

Foto van het Stadhuis in Enschede
18 februari 2021

Gemeente Enschede schrapt ruim 500.000 euro aan heffingen over 2020.

Het college van B&W van Enschede heeft besloten voor 2020 af te zien van de heffingen voor marktgelden, terrassen en uitstallingen. Op die manier draagt de gemeente zorg voor directe lastenverlichting voor de betreffende ondernemers. Het voorstel moet nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Normaal gesproken brengt de gemeente in het begin van het jaar de heffingen in rekening voor horeca en detailhandel over het afgelopen jaar. Ook maakt de gemeente de afrekening op van de marktgelden. Veel ondernemers in Enschede worden hard geraakt door de geldende coronamaatregelen, daarom heeft het college van B&W de uitstel van enkele heffingen over 2020 omgezet naar afstel.  

June Nods, wethouder Economie: “Onze normaal zo bruisende stad ligt door de coronamaatregelen helemaal stil. Bij steeds meer ondernemers staat het water ondertussen tot aan de lippen. Als college zijn wij ons hier zeer van bewust en willen hen tegemoet te komen met een forse lastenverlichting. Door een aantal heffingen over 2020 te schrappen hopen we hen wat ademruimte te geven, zodat we ook straks nog een aantrekkelijke stad zijn voor bewoners, bezoekers en bedrijven.”

De afstel heeft betrekking op de marktgelden en heffingen voor terrassen en uitstallingen. De totale tegemoetkoming bedraagt ruim een half miljoen euro, waarvan ongeveer 150.000 euro al eerder was toegezegd.

Reacties ondernemers

Joris Eleveld van de horecavereniging noemt het voorstel “een lichtpuntje in donkere tijden. De gemeente Enschede laat hiermee zien dat ze in deze moeilijke periode achter de horeca staat. En dat geeft vertrouwen om ook samen afspraken te maken voor de komende periode”. Wim Wiefkers van de marktbond is verheugd over dit nieuws: “Met name het wegblijven van Duitse klanten heeft een groot gat geslagen in de zaterdagmarkt. Enschede is de eerste gemeente die voor een heel jaar de marktgelden niet in rekening brengt. Een aantal andere gemeenten heeft dit voor een kortere periode gedaan. Dit is een enorme opsteker voor de marktondernemers”. Marloes Wensink van Winkelhart Enschede is “blij dat de gemeente meedenkt met de ondernemers in de binnenstad. De gemeente ziet duidelijk dat de ondernemers in de binnenstad het moeilijk hebben. Naast alle raad en daad van de gemeente is deze concrete financiële steun zeer welkom.”

2021

Het college bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor een lokaal steunpakket voor 2021.

Ondersteuning Enschedese ondernemers

Ondernemers met vragen of plannen kunnen terecht bij het Ondernemersloket van de gemeente Enschede. De accountmanagers staan klaar om de geldende coronamaatregelen en beschikbare regelingen toe te lichten en mee te denken in oplossingen. Voor informatie over de financiële regelingen wordt samengewerkt met het ROZ, de RVO, het UWV en het KvK Coronaloket. Ook kan het Ondernemersloket eventuele uitzonderingen bespreekbaar maken binnen de gemeente. Op www.enschede.nl/corona is een overzicht van alle maatregelen te vinden. Neem contact op via ondernemersloket@enschede.nl of bel met: 053-4815150.