GBS De Fontein krijgt meeste ouders op de fiets

Foto tijdens de uitreiking van de Fietsbelofte
01 oktober 2019

De Enschedese basisschool GBS De Fontein heeft de meeste stemmen gekregen in de actie ‘De Fietsbelofte’.

Fietsburgemeester Hennie Kuiper reikte daarom maandagmiddag het schoolpleinfietspakket uit. Tijdens dit feestje werd ook het Twents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt.

Beide acties geven aan dat De Fontein zich actief inzet voor de verkeersveiligheid rondom de school. “Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen veel fietsen, maar zeker ook dat ze dat veilig kunnen,” zegt fietsburgemeester Hennie Kuiper. De Fontein stimuleert ouders om hun kinderen regelmatig met de fiets of lopend naar school te brengen, of zelf te laten gaan. Want lopen of fietsen naar school is: leuk, gezond, slim, duurzaam, leerzaam en veilig.

De Fietsbelofte

De Fietsbelofte is een actie van de landelijke Fietsersbond waarbij ouders worden opgeroepen om een belofte af te leggen. In Enschede werd de winnaar al uitgeroepen tijdens het Fietsfestijn op 21 september. Fietswethouder Jurgen van Houdt toonde zich toen erg tevreden: “Dit is het eerste jaar dat we aan deze actie meedoen. Het is mooi om te zien dat een aantal scholen hier enthousiast aan heeft deelgenomen.”

De Fontein heeft voor de Enschedese uitreiking 51 beloftes verzameld, ruim meer dan runners up Sint Liduina en OBS Twekkelerveld. “Toen ik las over deze actie, was ik meteen enthousiast. Daar moesten we natuurlijk aan meedoen,” aldus locatieleider Marieke Alons. De actie loopt ondertussen zo goed, dat De Fontein ook nog in de race is om landelijk de beste te worden. De Fietsersbond maakt binnenkort bekend wie de winnaar wordt van het schoolfeestje.

Twents Verkeersveiligheidslabel

Het Twents Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat de gemeente Enschede, in samenwerking met Regio Twente en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland, om het jaar uitreikt aan scholen die zich actief inzetten voor verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om lessen in de klas, deelname aan het praktisch verkeersexamen en het hebben van een veilige schoolomgeving. De Fontein voldoet met een score van 57 punten ruim aan de minimumeis van het label van 37 punten.

Enschede Fietsstad 2020

Fietsen is in. Daarom zet de gemeente Enschede samen met fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. Op de website www.enschedefietsstad.nl vindt u meer informatie over deze campagne en de lopende acties. Momenteel loopt de verkiezing Fietsstad 2020 en Enschede is kanshebber.