Gedeputeerde en wethouder ruilen een dag van werkplek

12 maart 2018

Vrijdag 9 maart wisselden gedeputeerde Eddy van Hijum en wethouder Patrick Welman een dag van werkplek.

Het doel hiervan? De nu al goede samenwerking tussen de gemeente Enschede en de provincie Overijssel te versterken en zodoende meer betrokkenheid te creëren bij elkaars vraagstukken.

Als tijdelijk stadsdeelwethouder West kreeg Eddy van Hijum alle ins en outs van het samenlevingsgericht werken in dit stadsdeel te zien. In gesprekken en in bezoeken aan verschillende wijken en de dorpen Usselo en Boekelo kwamen verschillende thema’s voorbij, zoals zorg, arbeidsparticipatie, veiligheid en bewonersinitiatieven.

Eddy van Hijum kon zo ervaren wat de redenen zijn waarom mensen langs de kant staan, en waar de gemeente tegenaan loopt: “Wij streven ernaar dat iedereen in Overijssel meedoet in de samenleving. Het is van groot belang dat wij als overheden weten wat er leeft, welke initiatieven er door de inwoners zijn en worden ontwikkeld. En vooral wat zij daarbij van ons verwachten.”

Wethouder Patrick Welman denkt dat de werkplekruil goed is voor de toekomstige samenwerking: “De provincie staat als overheidslaag op grotere afstand van sociale vraagstukken op lokaal niveau. Het is mooi dat we Eddy konden laten zien wat er in de gemeente allemaal gebeurt, zodat het beleid van beide ambtelijke organisaties op elkaar afgestemd kan worden.”

In Zwolle deed de wethouder waardevolle ervaringen op. “En daarnaast heb ik de provincie kunnen informeren over de vraagstellingen die in Enschede spelen.”