Geen nieuwe kamerverhuurpanden tot 1 januari 2021

""
11 december 2019

De afgelopen maanden zijn steeds meer signalen uit de stad gekomen dat de leefbaarheid in de wijken onder druk staat.

De balans tussen de wens om iedereen een woonplek te kunnen geven in Enschede en het plezierig kunnen leven in de wijken lijkt verstoord.

Teveel onzelfstandige bewoning op één plek is één van de oorzaken van de verstoring van deze balans. Daarom heeft de gemeente besloten om tot 1 januari 2021 geen nieuwe vergunningen voor onzelfstandige bewoning uit te geven. Er is één uitzondering op de stop. Omdat met woningbouwcorporaties goede afspraken zijn te maken over de locatie, kwaliteit en begeleiding bij de woning kunnen zij nog wel een vergunning krijgen.

Drie verbeteronderzoeken

De periode tot 2021 gebruikt de gemeente voor drie verbeteronderzoeken. Het gaat om een onderzoek hoe slecht verhuurderschap kan worden tegengegaan . Een onderzoek of corporaties een grotere rol kan worden gegeven bij kamerverhuur. En als laatste een evaluatie van het huidige toewijzingsbeleid van vergunningen. In 2021 moet er nieuw beleid zijn.

Verschillen tussen onzelfstandige bewoning, studio’s en appartementen

Onzelfstandige bewoning is een ander woord voor kamerverhuur. Bij kamerverhuur wonen 3 of meer mensen in dezelfde woning die geen familie van elkaar zijn of een relatie hebben. De keuken en badkamer worden gedeeld en er is één voordeur.

Bij een appartement heeft de bewoner wel zijn eigen badkamer, keuken en voordeur. Een studio is een ander woord voor een éénkamerappartement.

Meer informatie over ‘onzelfstandige bewoning’.