Gemeente blijft investeren in een bruisende binnenstad

18 juni 2019

Gisteravond heeft de gemeenteraad het plan voor het stimuleringsfonds binnenstad Enschede (SBE) aangenomen. Met het SBE stimuleert de gemeente gevelverbetering door pandeigenaren en spontane initiatieven vanuit bewoners en ondernemers.

Wethouder Eelco Eerenberg (centrum) is blij met het instemmen van de gemeenteraad: “Dankzij dit stimuleringsfonds kunnen we met z’n allen blijven werken aan een binnenstad die aantrekkelijk is voor iedereen.”

Spontane initiatieven

Het SBE is gericht op twee pijlers. Allereerst het faciliteren en stimuleren van spontane initiatieven in de binnenstad, vanuit een bottom-up aanpak. De gemeente wil via deze regeling initiatiefnemers faciliteren om ideeën voor de binnenstad verder te brengen. Dit kan met een financiële ondersteuning zijn maar bijvoorbeeld ook meer vanuit een verbindende rol. De provincie werkt hier ook nauw samen met de gemeente.

Gevelverbetering

Aan De Heurne, Langestraat, Van Loenshof en Haverstraatpassage investeert de gemeente in het verbeteren van gevels door middel van cofinanciering. De stimuleringsmaatregel ‘gevelverbetering’ moet pandeigenaren en ondernemers motiveren om eventuele luifels te verwijderen en om de gevels van hun panden substantieel te verbeteren. Waar de cofinanciering voorheen 20% was, heeft de gemeente besloten om het in ieder geval voor dit jaar te verhogen naar 25%, met een maximum van €12.500,- per gevel.

De gemeente stelt de komende vier jaar jaarlijks € 125.000,- beschikbaar voor het SBE. Maximaal € 75.000,- kan worden ingezet voor gevelverbetering. De overige € 50.000,- is bedoeld voor spontane initiatieven.

Op www.enschede.nl/stimuleringsfonds staat alle informatie omtrent deze regeling.