Gemeente Enschede innoveert gebouwonderhoud

De gemeente Enschede is vandaag een contract aangegaan met Strukton Worksphere en Homij Technische Installaties bv. voor het prestatiegericht gebouwonderhoud.

Vastgoedbedrijf Enschede heeft via een Europese aanbesteding het elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en bouwkundig onderhoud van 90 gemeentelijke gebouwen op de markt gezet. Het prestatiecontract geldt niet voor de panden die de gemeente gaat verkopen.

De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar, met optie tot verlenging voor nog eens 10 jaar. Met de onderhoudsovereenkomst is een bedrag van € 2.5 miljoen gemoeid voor de eerste 10 jaar. Volgens verantwoordelijk wethouder Jeroen Hatenboer zet Enschede hiermee een nieuwe stap in de regievoering op haar vastgoed en haalt zo meer kennis en kunde uit de markt.

Strukton Worksphere gaat voor de Gemeente Enschede de maatschappelijke panden onderhouden, bijvoorbeeld sporthallen, gymzalen, wijkcentra etc.

Homij Technische Installaties bv gaat de panden voor ambtelijke huisvesting onderhouden: Stadhuis, Stadskantoor, Servicecentra en Noordmolen.

Prestatie-indicatoren

Er zijn verschillende prestatie-indicatoren vastgelegd, die tijdens de uitvoering gemonitord worden. Dit zijn bijvoorbeeld: een jaarlijkse energiereductie van 3 % realiseren met behoud van comforteisen en klanttevredenheid, lagere energiekosten, reductie van storing en klachten (verhogen van de bedrijfszekerheid), een baan voor mensen met een handicap of afstand tot de arbeidsmarkt en betere communicatie tussen de gebruikers en eigenaar. Op basis van deze prestatie-indicatoren valt af te lezen of een onderdeel uit het contact op koers ligt voor wat betreft de te behalen doelstellingen.

Gegarandeerde kwaliteitseisen

Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhoudsbedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het object conform de eisen van de gemeente garandeert. De gemeente vraagt het onderhoudsbedrijf om aan te tonen dat de prestatie-eisen behaald zijn en toetst de resultaten.

De gemeente geeft aan Strukton en Homij mee om waar mogelijk samenwerking aan te gaan met lokale en regionale (onder)aannemers. Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt komen uit de kaartenbak van Werkplein Twente.

Onderhoudsbedrijf is aan zet

De samenwerking wordt vastgelegd in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken wordt het onderhoudsbedrijf gevraagd om meer initiatief te nemen en oplossingen aan te dragen. De gemeente gaat dus niet meer voorschrijven hoe en wanneer iets uitgevoerd moet worden, maar vraagt bijvoorbeeld om schone lucht in een gebouw of de juiste werktemperatuur te realiseren.

Op de foto van links naar rechts:

Bert Haan, regiodirecteur van Strukton, Erwin van Proosdij, afdelingshoofd Vastgoed bedrijf en Jan Nauta, directeur van Homij