Gemeente Enschede pakt grondwateroverlast Enschede Noord aan

28 november 2017

Onderzoek heeft uitgewezen dat drainage de meest effectieve maatregel is om de grondwateroverlast aan te pakken.

In Enschede Noord wordt er in de volgende veertien straten drainage aangelegd:

 • Min. de Visserstraat
 • Van der Capellenstraat
 • Reggestraat, Dahliastraat
 • Bizetlaan
 • Pastoriestraat
 • Drienerweg
 • Dinkelstraat
 • Minkmaatstraat
 • Schaperstraat
 • Schurinksweg
 • Pinksterbloemstraat
 • Jacob van Lennepstraat
 • Elsmaathorst
   

Het afgelopen jaar zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd in 6 deelgebieden in Enschede Noord. De grondwaterstanden zijn gevolgd, er is een enquête gehouden en daarnaast heeft de GGD diverse huisbezoeken gedaan. Vervolgens zijn de onderzoeksresultaten aan het aan het gemeentelijk beleid getoetst en is de doelmatigheid bepaald. Hieruit kwamen de veertien straten naar voren waar de gemeente drainage gaat aanleggen.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2018 en 2019.

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van woensdag 29 november aanstaande wordt een nadere toelichting gegeven.

Locatie:            Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12, Enschede

Tijdstip:            vanaf 19.30 uur