Gemeente Enschede start Stadsgesprek Fietsvisie

25 juni 2020

Online inspraak van 24 juni tot en met 5 juli.

De gemeente Enschede is bezig met het maken van de nieuwe Fietsvisie 2020-2030. “Een belangrijk uitgangspunt van de onlangs vastgestelde mobiliteitsvisie is dat we voor korte ritten vaker de fiets moeten gebruiken, om de stad goed bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar te houden”, aldus wethouder Jurgen van Houdt.  Het doel is dat in de beste grote fietsstad van Nederland nog meer en ook veiliger gefietst wordt. Met het Stadsgesprek krijgt de inwoner een stem in dit nieuwe beleid.

In drie korte filmpjes vertelt de gemeente, wat ze aan input heeft opgehaald en hoe we fietsen in Enschede verder kunnen verbeteren. De gemeente hoort graag wat fietsers in Enschede daarvan vinden. De reacties worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve Fietsvisie 2020-2030. Het Stadsgesprek is online te vinden via www.enschede.nl/fietsvisie.

Hoofdlijnen van de Fietsvisie

De huidige fietsvisie, opgesteld in 2012, heeft al een goede basis gelegd voor een stadsdekkend fietsnetwerk, veilig fietsparkeren, stimuleren van fietsgebruik en goede afspraken over het beheer. Dit is de basis die ook in de nieuwe visie het uitgangspunt vormt.

Daarnaast wordt er extra ingezet op drie thema’s: fietsen in aantrekkelijke wijken, iedereen moet kunnen fietsen en de openbare ruimte in balans.

Wethouder Van Houdt: “In aantrekkelijke woonwijken is het fijner fietsen als er in de wijken niet harder gereden wordt dan 30 kilometer per uur, kinderen veilig naar school kunnen lopen of fietsen en er aantrekkelijke routes zijn naar het buitengebied van Enschede. Dat nemen we op in de fietsvisie. We vinden het belangrijk dat iedereen die wil fietsen ook kan fietsen en daarbij niet belemmerd wordt door armoede, leeftijd of cultuur. Wij gaan ze daarbij helpen. Ook brengen we de openbare ruimte meer in balans, wat betekent dat de fietser soms meer voorrang of ruimte kan krijgen en dat routes om het stadserf heen aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers. Zodat het ook voor voetgangers veilig blijft.”

Koers op basis van gesprekken met de stad

De huidige koers voor de fietsvisie die wordt voorgelegd, is het resultaat van opgehaalde van meningen en ideeën. Om te weten wat inwoners van Enschede belangrijk vinden, heeft de gemeente met 100 inwoners gesproken (straatinterviews), discussies gevoerd met de Fietsersbond Enschede, de politie, wijkraden en ondernemers. Deze wensen en opmerkingen heeft de gemeente samen met verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng vertaald in de conceptvisie die in de filmpjes worden toegelicht. Tot en met 5 juli kunnen inwoners reageren op deze koers.

Vervolg

Na het stadsgesprek zal de koers worden uitgewerkt naar de Fietsvisie 2020-2030 die later dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.