Gemeente Enschede verstrekt eerste Sociale Hypotheek van Nederland voor wijkvoorziening in Dolphia

05 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober verstrekte wethouder Jeroen Hatenboer de eerste Sociale Hypotheek van Nederland aan de aan de Stichting Bewonerscommissie Dolphia.

De sociale hypotheek ondersteunt op een nieuwe en unieke manier een breed gedragen bewonersinitiatief. De Bewonerscommissie gebruikt de sociale hypotheek voor de bouw van een nieuwe ontmoetingsruimte midden in de wijk. De bouw, het beheer en de exploitatie van het buurthuis wordt de verantwoordelijkheid van de wijkbewoners.

Bijzondere aflossingsvoorwaarden

De hypotheek wordt op een bijzondere manier afgelost. Naast een geldelijke aflossing, lossen de bewoners af door positieve maatschappelijke effecten in de wijk te realiseren. Bewoners en gemeente hebben gezamenlijk de ‘financiële waarde’ van deze effecten bepaald. Die waarden trekt de gemeente van de uitstaande hypotheekschuld af als de effecten daadwerkelijk bereikt worden.

Hypotheek past in het gezamenlijke streven van bewoners en gemeente om leefbaarheid in de wijk aan te pakken

De ondertekening van de sociale hypotheek markeert het gezamenlijke streven van bewoners, gemeente en andere partners zoals corporatie Ons Huis om de sociaal maatschappelijke status van de wijk te verbeteren. Stadsdeelwethouder Jeroen Hatenboer: “De gemeente ondersteunt initiatieven van onderop. Daar waar de echte energie zit in de wijken. De Droom van Dolphia is zo’n initiatief. Vandaag is de eerste stap voor het waarmaken van de droom gezet.”

Werken aan hernieuwd elan

De afgelopen jaren is Dolphia in het nieuws gekomen als vestigingslocatie van een AZC. De mogelijke komst van het AZC bleek een katalysator voor een hernieuwd zelfbewustzijn bij de wijkbewoners met als uitkomst de “Droom van Dolphia”. Een initiatief van, door en voor bewoners van Dolphia, waarbij ze werken aan het upgraden van de wijk. Absolute voorwaarde voor het realiseren van de ‘Droom’ is volgens de bewoners een eigen wijkvoorziening midden in de wijk, uitvalsbasis voor het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Omdat de Stichting Buurtcommissie Dolphia zelf niet de financiële middelen heeft om een pand te bouwen, is samen met de gemeente gezocht naar alternatieven. zonder in een ‘ouderwetse’ subsidierelatie te vervallen, dus met eigenaarschap bij de bewoners. Samen met bewoners is toen het idee van een Sociale Hypotheek ontstaan en uitgewerkt.

De sociale hypotheek

De omvang van de sociale hypotheek (lening + rente) is € 209.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar. De aflossing van hypotheek kan op drie verschillende manieren:

  1. door geld, opgebracht uit activiteiten vanuit het buurthuis
  2. door het in geld waarderen van maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding)
  3. door het in geld waarderen van de maatschappelijke effecten van de activiteiten (bijvoorbeeld het behalen van diploma’s voor jongeren).

Minimaal 10 % van de hoofdsom (€ 20.000) moeten de bewoners in geld aflossen. Voor het overige aflossing gaat om in geld waarderen van activiteiten genoemd onder 2 en 3.

Effecten van de sociale hypotheek voor de wijk

Over 10 jaar moet de sociaal maatschappelijke situatie van de wijk verbeterd zijn. Daarbij wordt gelet op een positief effect op de volgende terreinen:

  • Activering en ondersteuning: meer bewoners zijn actief in de wijk en er zijn minder zorg meldingen bij het wijkteam
  • Jeugd: jongeren krijgen een beter toekomst perspectief en doen meer aan sport
  • Verbeteren leefbaarheid: Dolphia is netter en schoner
  • Veiligheid: Dolphia is veiliger zowel cijfermatig als in beleving
  • Werkgelegenheid: meer bewoners zijn gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt en hebben een baan