Gemeente Enschede zet grote stap in aardgasvrij maken van gemeentelijk vastgoed

13 september 2021

Het Stadskantoor, de Noordmolen, het Nationaal Muziekkwartier, het Muziekcentrum en het Conservatorium zijn sinds begin september aangesloten op het warmtenet.

Dit zorgt ervoor dat deze gebouwen geen gebruik meer maken van aardgas. Hiermee zet de Gemeente Enschede een grote stap in het verduurzamen van haar eigen gebouwen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in Nederland in 2050 een reductie van 95% CO₂ is gerealiseerd. Jeroen Diepemaat, wethouder: “Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie als het gaat om het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In het coalitieakkoord is  afgesproken dat het gemeentelijk vastgoed uiterlijk in 2040 energieneutraal moet zijn. 
Dat het Stadskantoor, de Noordmolen, het Nationaal Muziekkwartier, het Muziekcentrum en het Conservatorium nu al aardgasvrij zijn is een hele mooie stap in de goede richting.”

Aansluiting op het warmtenet


Het warmtenet waarop de gemeentelijke panden zijn aangesloten is nieuw aangelegd. De werkzaamheden zijn deels gecombineerd  met de werkzaamheden in de Molenstraat, waarbij ook het riool is vernieuwd en er meer ruimte voor fietsers is gecreëerd. Met de aansluiting van de gebouwen op het warmtenet wordt jaarlijks zo’n 326.000 m3 gas minder verbruikt en daardoor 586 ton CO₂ bespaard. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 217 huishoudens. 

Toekomst


Het warmtenet zal in de toekomst een belangrijke rol krijgen in de warmtevoorziening in onze stad. Uit de Transitievisie Warmte Enschede die onlangs is opgesteld en op dit moment ter inzage ligt, blijkt dat het warmtenet voor een groot aantal wijken in onze stad het goedkoopste alternatief voor aardgas is. De verwachting is daarom dat het warmtenet de komende jaren nog verder uitgebreid gaat worden.

En natuurlijk, de beheerder van het warmtenet, is op dit moment bezig met verdere plannen voor het uitbreiden van het warmtenet. Daarvoor worden onder andere rondom het centrum en in de noordelijke wijken Roombeek, Mekkelholt en Deppenbroek gesprekken gevoerd met ontwikkelaars, woningcorporaties en (verenigingen van) eigenaren. De afgelopen periode zijn Ariënsstaete, de nieuwbouw aan het Fazantplein, de Oude Ambachtsschool, het Twentehuis en het ITC aan de Boulevard aangesloten op het warmtenet. Ook krijgen onder andere De Melkhal en het appartementencomplex Bruningmeyer (dat nu wordt gebouwd op de hoek Molenstraat/Niermansgang), een aansluiting op het warmtenet