Gemeente Enschede zet in op meer fietsverlichting

07 november 2018

‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne in Gemeente Enschede

Aanstaande zaterdag 10 november staat het promoteam van de ‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne tussen 19.00 en 23.00 uur op kruispunt de Graaff in het centrum van Enschede. Ze gaan een kort positief gesprek aan met jongeren en delen gratis fietsverlichting uit aan hen die zonder fietsverlichting fietsen.

Rond 20.00u is wethouder Jurgen van Houdt ook aanwezig. Hij onderstreept graag het belang van goede fietsverlichting: “Fietsen is goed voor de gezondheid, maar dan moet het natuurlijk wel veilig gebeuren. Als je niet gezien wordt zit een ongeluk in een klein hoekje. Goede fietsverlichting is dus essentieel voor je eigen veiligheid.”

Steeds meer mensen fietsen met licht omdat ze het belang ervan inzien. Met deze campagne creëren we een nieuwe norm rondom het fietsen met goede verlichting. In 2017 zijn er met 40 acties maar liefst 15.000 setjes fietsverlichting uitgedeeld aan jongeren in Gelderland en Overijsel. En met effect: significant meer mensen fietsten met verlichting na afloop van de acties dan hiervoor.

Veel jongeren niet goed zichtbaar in het donker

Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Het niet gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze. Oorzaken zijn vooral het vergeten van de verlichting en gemakzucht. Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Er fietsen al steeds meer mensen met fietsverlichting. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak geen werkende verlichting, repareren de verlichting niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee.

Enschede Fietsstad 2020

Fietsen is in. Daarom zet de gemeente Enschede samen met fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. Op de website www.enschedefietsstad.nl   vindt u meer informatie over deze campagne en de lopende acties.