Gemeente, TRIAS en Jarabee bundelen krachten om pleeggezinnen te bedanken

02 november 2016

Gemeente en zorginstellingen slaan de handen ineen bij de actie ‘gast aan tafel’.

Op vrijdag 4 november organiseert de gemeente Enschede samen met Trias en Jarabee in het stadhuis een lunch voor pleeggezinnen. De lunch is bedoeld om de pleeggezinnen te bedanken en om ervaringen uit te wisselen. De actie is een van de activiteiten van de landelijke Week van de Pleegzorg.

In de gemeente Enschede wonen meer dan 500 kinderen en jongeren voor korte of langere tijd niet bij hun eigen ouders. Zij worden veelal door pleeggezinnen opgevangen of wonen in een gezinshuis. Tijdens de lunch gaat wethouder Eerenberg van de gemeente Enschede het gesprek aan met de pleeggezinnen over hoe het is om pleegouder te zijn en wat er bij komt kijken. Tevens willen de organisaties de pleeggezinnen op deze manier bedanken voor de inzet voor de hulpbehoevende kinderen en jongeren in onze stad. Vier pleeggezinnen hebben zich voor de lunch aangemeld.

Week van de Pleegzorg

De landelijke Week van de Pleegzorg vindt plaats van 29 oktober tot en met 6 november met als doel de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen dat in aanmerking komt voor pleegzorg groeit en dat er een tekort aan pleeggezinnen is om deze jeugdigen op te vangen. Het vinden van nieuwe pleeggezinnen is daarom van groot belang. Door één week lang samen met gemeenten en pleegzorgorganisaties door heel Nederland publiciteit te genereren rondom pleegzorg wordt er aandacht gevraagd voor dit tekort.

Achtergrond Pleegzorg

Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Het is de opvangvorm die het dichtste bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij het aantoonbaar niet in het belang is van het kind.