Gemeenteraad en raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
10 juni 2022

Dit staat er op de agenda van de gemeenteraad in de week van 15 juni.

Actualiteitenraad

Op maandag 20 juni 2022 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad.

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op maandag 20 juni 2022 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • Presentatie van de kandidaat-wethouders
 • Stemming over kandidaat-wethouders
 • Benoeming en aanvaarding benoeming wethouders
 • Vaststelling RES Twente 1.0
 • Beleidskader Toezicht en Handhaving Wmo en Jeugdwet 2022-2025
 • Grondexploitatie Versnelling gebiedsontwikkeling Cromhoff
 • Nieuwe woonwagenlocatie Windmolenweg
 • Vaststelling bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Hof te Twekkelo
 • Extra garantstelling Stichting C.C.I. Boekelo t.b.v. verbouwing huisvesting

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Raadscommissies

Dinsdag 21 juni 2022

Stadsdeelcommissies Centrum. Aanvang 19.30 uur. Locatie: raadzaal, stadhuis.

Onderwerpen: de raadvoorstellen:

 • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ledeboerterrein
 • Vaststellen bestemmingsplan Molenstraat Zuidzijde – Centrumkwadraat
 • Vaststellen bestemmingsplan Schuttersveld

Informatief:

 • Actieplan Binnenstad
 • Uitwerking Terrassenvisie Stadserf

Klik hier voor de volledige en actuele agenda.

Bezoekers

Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune in het stadhuis.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad van Enschede via Twitter via @raad053 en #raad053