Gemeenteraad omarmt Visie Landelijk Gebied

Visie Landelijk Gebied
06 juli 2021

Unieke impuls voor tweederde van het Enschedese grondgebied.

De gemeenteraad heeft op 6 juli overtuigend ingestemd met de Visie Landelijk Gebied. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de raad een toekomstvisie voor het grote buitengebied van Enschede heeft vastgesteld. De visie gaat over het beschermen van de unieke groene kwaliteiten én over activiteiten die het landelijk gebied levendig en krachtig houden. Het fraaie buitengebied is een goed bereikbare ‘achtertuin’ voor alle inwoners van Enschede. Dat alleen al maakt een impuls voor het buitengebied meer dan de moeite waard. 

Van passief volgen naar actief meedoen

Enschede deed als grote stad het buitengebied er in het verleden soms een beetje bij. Het college heeft nu met steun van de raad de knop weten om te zetten. Wethouder Jurgen van Houdt: “Met deze visie maken we de overstap van passief volgen naar actief meedoen. We staan open voor initiatieven, zeker als die bijdragen aan de prachtige waarden van het landelijk gebied. We geven ruimte en verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, waar dat kan. We noemen dat het ‘ja, mits-beginsel’. Daarmee zorgen we voor ons unieke buitengebied.”

Twintig opgaven

De visie laat niet alleen zien welke kant de gemeente met het landelijk gebied op wil. De komende jaren gaan we ook echt aan de slag. Dat doen we samen met inwoners en partners in het landelijk gebied. De visie noemt twintig opgaven om aan te werken. De gemeenteraad heeft daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Voorbeelden van de opgaven zijn het duurzaam beheer van berm- en slootkanten, het inzetten van eigen gemeentelijke grond voor verbreding van de landbouw, aanplant van bomen, een voedselbos, een nieuwe gids buitenkans etc. De gemeente investeert in samenwerking met de inwoners, bedrijven en eigenaren in het landelijk gebied. De integrale gebiedsaanpak is daarvan een voorbeeld. In de Broekheurne is recent al een onafhankelijke verkenning gestart.

Extra accenten

De gemeenteraad heeft met een viertal moties extra accenten gezet voor de stadsrand, waar de visie mogelijkheden ziet voor recreatie, sport, versterken economie, educatie etc. Andere accenten zijn de inzet voor houtwallen, voor de vitaliteit en economische kracht van het landelijk gebied en voor bijzondere woonvormen, zoals een seniorenhof en collectief wonen in bijvoorbeeld een vrijkomende boerderij.

Veel te doen

De toekomst van de landbouw, de kwaliteit van de natuur, energiemaatregelen en verdroging vormen dagelijks nieuws. De Visie Landelijk Gebied lost al deze grote vraagstukken niet in een keer op. De gemeente is met deze visie wel beter toegerust om met alle betrokkenen mee te zoeken naar maatregelen die helpen. Het landelijk gebied én de stad Enschede verdienen dat, zo onderstreept ook de gemeenteraad.

De hele visie is te vinden op via de webpagina 'Landelijk Gebied'.