Geslaagde introductiedag als start van uitwisseling MONT-steden

08 maart 2018

Op 7 maart ontving de gemeente Enschede enkele Duitse collega’s in het kader van het uitwisselingsprogramma tussen de MONT-steden (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente).

In het uitwisselingsprogramma is afgesproken dat de ontvangende steden de deelnemers een introductieprogramma aanbieden.

De introductiedag wordt gevolgd door één of meer dagen meelopen met één van de collega’s. Rik Schulte (subsidiebureau), Lisette van Leemput (EWO, cultuur) en Peter Schildkamp (Duitse arbeidsmarkt) gaan de drie Duitse collega’s tijdens hun stage begeleiden.

Door ziekte kon de collega uit Osnabrück niet aanwezig zijn, maar de collega’s van het Kulturamt en het Jobcenter Münster hebben onze manier van werken en onze stad in een afwisselend programma leren kennen. Om beide afdelingen recht te doen, was de ochtend gevuld met werkgerelateerde onderwerpen en bevatte de middag wijkgeoriënteerde en culturele projecten.

De raadsleden Nijhuis (VVD), Sanders (Burgerbelangen) en de griffier Jongedijk heetten de gasten welkom. Er werd door de heren uitvoerig ingegaan op het belang dat het gemeentebestuur hecht aan de samenwerking met Duitsland. De beide raadsleden spraken gepassioneerd over hun eigen betrokkenheid en inzet op de samenwerking op de gebieden werk en veiligheid.

Voor het tweede onderdeel van het ochtendprogramma ging het de grens over naar Gronau, om daar het project GrensWerk te bezoeken. Michael Pasker, één van de medewerkers, lichtte de achtergronden en knelpunten toe. De Duitse collega’s waren zeer geïnteresseerd en er zal op het Jobcenter in Münster zeker over het project GrensWerk, en de mogelijke samenwerking met Münster, gesproken gaan worden.

Tijdens de lunch werd naast een Nederlands broodje ook gekauwd op feiten & cijfers. Karin Ligthart (Economie en Werk) presenteerde Enschede in cijfers en beelden aan onze gasten. Uit diverse studies komt naar voren dat investeren in snellere verbindingen met Münster economische groei en banen oplevert.

Duco Hoek, onze acquisiteur detailhandel, leidde het gezelschap na de lunch in het zonnetje door de binnenstad en lichtte de belangrijkste toekomstplannen toe. Via de cultuurmijl werd doorgestoken naar Roombeek, maar niet zonder een kort bezoek aan het Rijksmuseum Twente. In Roombeek werd een bezoek gebracht aan Prismare en het huis van verhalen. Leon Buiting gaf een uitleg over hoe in Enschede in de wijken wordt gewerkt en hij kon, door zijn recente eigen uitwisselingsdag in Münster, een vergelijk maken met de manier waarop dat in Münster gebeurt. Na een korte rondleiding door Roombeek werd de dag afgesloten met een borrel.

De dag leerde dat het goed is om elkaar te leren kennen en dat persoonlijk contact belangrijk is. Deze uitwisselingen zorgen enerzijds voor een olievlekwerking (mond-tot-mond reclame) en anderzijds tot het gemakkelijker benaderen van een Nederlandse of Duitse collega rondom de samenwerkingsprojecten die er lopen in het kader van de Duitslandagenda. Het streven is om op de verschillende thema’s van de Duitslandagenda te komen tot een ‘Zwillingpartner’ met een collega aan de andere kant van de grens.