Goed idee? Kom naar de Motiemarkt!

15 juni 2016

Maandagavond 4 juli organiseert de gemeenteraad van Enschede voor de zevende keer een Motiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis.

Daar kan iedereen die in Enschede woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van de raadsleden brengen.

Uw idee of plan als voorstel in de gemeenteraad? Dat kan! Ga in gesprek met de raadsleden en overtuig ze om uw idee of plan in te dienen bij de behandeling van de Zomernota 2016 op 11 juli.

Zomernota

Bij de Zomernota kan de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opdracht geven om zaken uit te werken voor de begroting. De gemeenteraad kan na de motiemarkt dus het college de opdracht geven om uw idee te verwerken in de begroting die eind 2016 gepresenteerd wordt. Zeker bij grotere ideeën biedt dit de kans om, eventueel ook samen met u als indiener, wat langer de tijd te nemen om uw idee verder uit te werken.

Hoe werkt het?

De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: iedere aangemelde burger of instantie krijgt een plek op de markt. Raadsleden "shoppen" vrijblijvend langs de kramen en knopen gesprekken aan om te zien of er wat van hun gading tussen zit. Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de Zomernota op maandag 11 juli.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de Motiemarkt op 4 juli? Stuur dan uiterlijk vrijdagmiddag 1 juli een mail naar raadsgriffie@enschede.nl (o.v.v. ‘motiemarkt’) of bel met de raadsgriffie via 053 - 481 81 81. De Motiemarkt duurt van 17:00 tot uiterlijk 19:00 uur. Deelnemers kunnen vanaf 16:15 uur hun kraam opbouwen in de Burgerzaal van het stadhuis.

Meer informatie

Kijk op www.koers053.nl voor de zomernota en op www.raad053.nl meer informatie over de Motiemarkt. Zien wat er met de moties en amendementen van mede-inwoners gebeurt? De raadsbehandeling van de Zomernota is op maandag 11 juli. U kunt de raadsvergadering bijwonen. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.raad053.nl. Twitter: #raad053 #motiemarkt053