Gratis groene vergunning

Bewoners en organisaties met duurzame initiatieven hoeven in 2016 niet te betalen voor hun vergunningaanvraag.

Dat wil zeggen: als het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gemeente Enschede. Het kan gaan om bouw, verbouw, energieopwekking, een evenement of een andere duurzame activiteit.

Er gelden wel enige spelregels. Met uw initiatief moet u meer doen dan wettelijk verplicht is. Bij (ver)bouw van een woning wordt onder meer gekeken naar hoe energiezuinig uw woning wordt.

Per initiatief geldt een maximale korting van € 50.000,- op een vergunningaanvraag. Komen de berekende kosten van de vergunningaanvraag hierboven, dan betaalt u het restantbedrag.

Wilt u weten wanneer uw plan in aanmerking komt en hoe het in zijn werk gaat? Ga dan naar www.enschede.nl/wonen-bouwen.