Green Deal Groene Daken

Met de Green Deals maakt de rijksoverheid afspraken met het bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen om een groene economie te stimuleren. De afgelopen jaren is bewezen dat de overheid, NGO’s en bedrijfsleven samen veel voor elkaar hebben gekregen. Er werden tal van projecten gelanceerd en succesvol afgerond. 

Vijf nieuwe Green Deals

Op 14 april tekende minister Kamp van Economische Zaken vijf nieuwe Green Deals tijdens  de ‘Innovation Expo in Amstedam’.  Hiervan was de Green Deal  Groene daken, fase 2 er één van. Maar het was ook nog eens de 200e Green Deal in Nederland en kreeg daarom een eervolle vermelding. Naast minister Kamp tekenden 27 vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen, overkoepelende organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten de Green Deal Groene Daken.  Wethouder Hans van Agteren tekende namens de gemeente Enschede.

Groene Daken goed voor het milieu

Groene daken dragen bij aan een gezond leefmilieu en aan het tegen gaan van (de gevolgen van) klimaatverandering. Ze helpen bij het afvangen van fijnstof, zorgen voor verkoeling in gebouwen, verminderen de hittestress in steden, bufferen water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. Bovendien zorgt een begroeid dak voor een verlenging van de levensduur van de beschermde dakbedekking

Groene heffing

Een groen dak is niet alleen goed voor het milieu maar levert wellicht ook financieel voordeel op. Als u een groen dak aanlegt hoeven gemeenten, waterschappen en  verzekeringsmaatschappijen  immers minder te investeren in bijvoorbeeld waterberging. Daarom wordt uitgezocht of een korting op de waterfactuur mogelijk is.  Ook wordt gekeken naar een groene heffing naar voorbeeld van de groene leges in de gemeente Enschede.  

Meer informatie

Kijk voor meer informatie  over dit onderwerp ook  www.vechtstromen.nl