Groot Zonnepanelenproject in het buitengebied van Enschede in gebruik

zonnepanelen op varkensschuur in buitengebied enschede
12 oktober 2018

Maar liefst 498 zonnepanelen op het dak van de varkensstallen van Maatschap Pipers zijn vandaag officieel in gebruik genomen.

De officiële handeling werd verricht door wethouder duurzaamheid Niels van den Berg, samen met Gerrit Jan van der Veen (voorzitter Stawel) en Jeroen Jansen (voorzitter Enschede Energie).

Het zonnepanelenproject is het tweede project dat gerealiseerd is door Enschede Energie en het eerste in het buitengebied van Enschede. Hierbij is daarom nauw samengewerkt met Energie Coöperatie Buitengebied Enschede.

De op het zuiden gelegen varkensstallen zijn ideaal voor het verduurzamen van het bedrijf van Maatschap Pipers. Ongeveer de helft van de stroom heeft Pipers zelf nodig voor ventilatie, luchtwassers, voerdersystemen, verlichting, etc. De andere helft gaat het net op en levert de maatschap op die manier extra inkomsten op. Per jaar wordt gerekend op een totale opbrengst van circa 130.000 kWh, gelijk aan het verbruik van zo’n 37 huishoudens.

Enschede Energie

Enschede Energie is een coöperatie opgezet door een aantal inwoners, die zich ten doel heeft gesteld Enschede te verduurzamen met groene stroom uit eigen stad. De initiatieven van deze partijen dragen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Enschede. De uitstoot van fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. De gemeente heeft daarom als doel gesteld het aandeel duurzaam opgewekte energie in het totale energiegebruik te vergroten van 6% in 2016 naar 12% in 2030.