Grote zorgen over onderwijsroute bij inburgeraars

09 juni 2021

Prachtige oplossing, maar te weinig geld

De gemeente Enschede heeft samen met de overige Twentse gemeenten een brandbrief gestuurd aan de ministers Koolmees (SZW) en van Engelshoven (OCW). De gemeenten maken zich ernstig zorgen over de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. De brief is mede ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); belangenbehartiger Divosa; G40-stedennetwerk; G4-stedennetwerk en samenwerkende plattelandsgemeenten (P10). Zij doen het klemmende verzoek aan de ministers om met de aanbieders in gesprek te gaan en samen tot een passende oplossing te komen.

Meedoen in de maatschappij

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van deze leerroutes. De veertien Twentse gemeenten werken samen aan de voorbereiding.

Binnen deze nieuwe wet moeten inburgeraars de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren. Er zijn drie verschillende leerroutes:

  • de onderwijsroute
  • de zelfredzaamheidsroute
  • de reguliere B1-route

Onder de gemeenten zijn grote zorgen over de uitvoering en haalbaarheid van de onderwijsroute, één van de onderdelen uit de nieuwe wet.

Passage uit de brief:

“Gemeenten willen niets liever dan de nieuwe Wet inburgering in zijn volledigheid tot uitwerking brengen en daarmee recht doen aan de hoge ambities die zijn gesteld. Aanbieders geven echter te kennen dat zij dit niet kunnen leveren voor het bedrag dat door het Rijk beschikbaar is gesteld. De nieuwe Wet inburgering moet wel uitvoerbaar en betaalbaar zijn, daar is nu geen sprake van.”

“De Onderwijsroute is een prachtige oplossing voor jonge én hoogopgeleide inburgeraars om in te kunnen stromen in een vervolgopleiding en via die weg op een snelle en duurzame manier op de juiste plek in onze maatschappij te belanden. We vragen u daarom om samen met aanbieders tot een oplossing te komen, zodat de uitvoering van de Wet inburgering uitvoerbaar en betaalbaar wordt.”

PDFBrief aan de Ministers Koolmees (SZW) en van Engelshoven (OCW) over zorgen Onderwijsroute in de nieuwe Wet inburgering.pdf