Hartverwarmend naar elkaar

speel en leer tas die is uitgereikt in stadsdeel West
12 mei 2020

Medewerkers van het buurtteam welzijn Enschede West brengen tasjes langs de deur met leuke presentjes om bewoners een hart onder de riem te steken.

Misschien heeft u ook een verrassingstas ontvangen? Deze tasjesactie is een prachtig voorbeeld van een hartverwarmend initiatief in West sinds de Coronacrisis. Op de website uitinenschede.nl onder ‘Samen staan we sterk’ zijn meer hartverwarmende ideeën te vinden.

Sinds de Coronacrisis zijn al veel hartverwarmende initiatieven van de grond gekomen. Vaak om een buur(t) een hart onder de riem te steken. Wilt u uw buur(t) ook een hart onder de riem steken? Neem dan contact op met het wijkorgaan en kijk of uw idee in aanmerking komt voor een wijkbudget. In stadsdeel West zijn dat de wijkorganen van Pathmos, Usselo, Twekkelo, Boekelo, Stadsveld en Boswinkel. Of bel met Marijke van Oostende (06) 28753393.

Kom met uw idee, ook nu!