Hegeman Bouwgroep wint prijsvraag aanbesteding Janninkkwartier

16 november 2018

Het Janninkkwartier is een nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie binnen de centrumring van Enschede.

Het Janninkkwartier is een nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie binnen de centrumring van Enschede. In deze nieuwe klimaat adaptieve wijk (Zuiderval-Cromhoffbleekweg-Getfertsingel) wordt een flexibel aanbod van stadswoningen gerealiseerd. Het Janninkkwartier bestaat uit zeven buurten die fasegewijs worden ontwikkeld. Voor drie van de zeven buurten zoekt de gemeente een ontwikkelaar. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven. Het plan van Hegeman Bouwgroep werd unaniem als beste beoordeeld en de ontwikkelaar mag, als overeenstemming wordt bereikt met de gemeente, het plan uitvoeren. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Alle deelnemende ontwikkelaars verdienen een compliment voor de kwaliteit van hun plannen. Ik weet zeker dat er voor alle plannen, maar zeker voor dat van Hegeman zeer veel belangstelling zal zijn”

De prijsvraag 

Er zijn door de gemeente vijf ontwikkelaars uitgenodigd om aan de prijsvraag mee te doen. In een toelichtend gesprek zijn de criteria, een bod van minimaal 2,2 miljoen Euro voor de grondverkoop en voldoen aan het Programma van Eisen, toegelicht. Ook zijn de ontwikkelaars uitgedaagd te komen met creatieve innovatieve ruimtelijke oplossingen.

De beoordeling

De ingediende plannen waren allen van een hoogkwalitatief niveau en deden recht aan de groen stedelijk klimaat adaptieve filosofie van de wijk. Het plan van Hegeman Bouwgroep werd unaniem als beste beoordeeld. Punten waardoor dit plan erboven uitstak: een unieke onderscheidende parkeeroplossing, maximale vergroening van de binnenhofjes, transformatiemogelijkheid van parkeren naar wonen in de toekomst, klimaat adaptief concept en de goede hoekoplossingen die speciaal ontworpen zijn voor deze wijk. Uit alle toegevoegde doelgroepenonderzoeken blijkt dat in Enschede ruimte is voor zo’n soort woonwijk. Marita Flier, conceptontwikkelaar bij Hegeman Bouwgroep: “Wie wil het liefst op deze locatie wonen is altijd de eerste vraag die we willen beantwoorden. Het Janninkkwartier is een bijzondere omgeving. Een plek voor de stedeling die weet wat hij wil en graag alle gemakken van de binnenstad om de hoek heeft. Voor deze mensen hebben we het plan gemaakt.”

Hoe verder

Alle ontwikkelaars zijn geïnformeerd over hun beoordeling en uiteindelijke keuze. Met Hegeman wordt nu verder gesproken. Van januari tot juni 2019 wordt het gebied gesaneerd. Vervolgens wordt de locatie bouwrijp gemaakt. De eerste bouw kan dan over een jaar starten.