Historisch hoog aantal banen in Enschede

24 juni 2016

Gemeente Enschede heeft op basis van Biro-gegevens aanvullend onderzoek laten doen naar banengroei in Enschede. Hieruit blijkt dat in Enschede tussen april 2014 en april 2015 2,5 procent groei in banen is gerealiseerd.

Het aantal banen is daarmee historisch hoog. 

Cijfers 2015:

De banen in Enschede zijn gegroeid van 81.841 in 2014 naar 83.990 banen in 2015. Dit is een groei van 2,5%. De landelijke banengroei bedroeg 0,1% in 2015 (bron: LISA).

Het aantal banen in perspectief:

 • Aantal banen Enschede 1996: 66.500
 • Aantal banen Enschede 2008: 80.600
 • Aantal banen Enschede 2014: 82.000
 • Aantal banen Enschede 2015: 84.000

De grootste groei in banen vond plaats bij Apollo Vredestein, Grolsch, in de detailhandel (o.a. nieuwvestigers Primark en Poco), horeca (nieuwvestigers Mc Donalds en KFC Woonplein en Zuiderval, horeca in binnenstad zoals Fabels, Ginza, Novi) en in de schoonmaak (Asito, In het Veld). 

Dalers in banen zaten bij vervoerssectoren (Post NL, Connexxion).

Het aantal banen is het meest gegroeid in de volgende gebieden:

 1. het Woonplein en Zuiderval
 2. het Havengebied (Apollo)
 3. Kennispark (B&S Park en UT)
 4. het Centrum

en in de volgende sectoren:

 1. groot- en detailhandel (o.a. Poco en Primark)
 2. horeca (twee Mc Donaldvestigingen, KFC, horeca in binnenstad)
 3. productie (Apollo en Grolsch)
 4. zakelijke dienstverlening (o.a. schoonmaak)
 5. onderwijs (Saxion)

De groei van het aantal banen afgezet tegen de voorspellingen van de gemeente Enschede gedaan voor de programmabegroting 2015 en 2016:

 

 

 

 

 

 

 

Analyse

De groei van banen zit vooral in de internationaal georiënteerde productiebedrijven en in de sectoren die passen bij een stad met een regionaal verzorgende functie (detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening). Wat ook opvallend is, is dat er nieuwe Duitse ketens in detailhandel en horeca in onze stad zijn geland en voor nieuwe banen zorgen, waarbij de banen voor het Intercity Hotel voor een deel worden ingevuld via In het Veld.

Enschede laat de hoogste banengroei zien van de steden in de regio. De stad profileert zich steeds meer als de winkelstad van het oosten, biedt onderdak aan Duitse formules en andere grote trekkers zoals Primark. De groei in banen zit als laatste in sectoren waar naar verwachting ook mensen vanuit een uitkering aan de slag zijn gegaan.

Bron: BIRO provincie Overijssel, aangevuld met een aanvullend onderzoek door Kennispunt/I&O Research.