Hoger BUIG-budget voor gemeente Enschede

03 oktober 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de budgetten voor de Bundeling Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) bekend gemaakt. Het gaat om het definitieve budget voor 2017 en het voorlopig budget voor 2018. Dit zijn de budgetten waar de bijstandsuitgaven uit betaald worden.

Voor Enschede zijn de budgetten voor beide jaren hoger dan waar eerder rekening mee is gehouden. Voor 2017 ontvangt Enschede 93,4 miljoen. Dat is 0,96 miljoen meer dan begroot. Voor 2018 ontvangt Enschede 94,0 miljoen. Dat is 1,55 miljoen euro meer dan eerder begroot.

De gemeente Enschede ontvangt deze hogere bedragen omdat het ministerie van SZW meer geld beschikbaar stelt. Dit komt omdat er landelijk sprake was van een groei van het aantal mensen in de bijstand. In Enschede is sprake van een daling. Voor 2018 geldt dat ook de verdeling van het rijksbudget over de gemeenten gewijzigd is. Deze valt voor Enschede licht positief uit.

Erkenning en beloning

Wethouder Patrick Welman ziet deze vooruitgang als een erkenning voor sociaal-economische situatie in Enschede en een beloning voor onze lobbyinspanningen voor een rechtvaardiger verdeelmodel voor de bijstand. Gelet op de enkele maanden geleden ingezette afname van het aantal uitkeringen is de verwachting dat Enschede in 2018 de inkomsten en uitgaven van de bijstand in evenwicht krijgt.

Patrick Welman: “We zijn nog steeds van mening dat het rijksbudget te laag is voor het betalen van de bijstandsuitgaven en blijven ervoor lobbyen om dit verhogen. We zijn blij met de uitkomst van het verdeelmodel, maar zijn ons ook bewust dat andere gemeenten nadeel ondervinden van de manier waarop het rijk de middelen verdeelt. Tegelijk zijn er wederom gemeenten die geld overhouden op het bijstandsbudget, en er nu alsnog extra middelen bij krijgen. Deze scheefgroei baart mij zorgen.”