HOV-tracé van Enschede naar Hengelo deze maand afgerond

08 december 2016

Wethouder verkeer Hans van Agteren heeft symbolisch de werkzaamheden aan het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tracé Enschede – Hengelo afgerond met het planten van de eerste boom. Met het planten van de bomen zijn de werkzaamheden aan het laatste gedeelte voltooid.

Bij de herinrichting van de Hengelosestaat tussen de Uranusstraat en de Goolkatenweg is het wegprofiel over de gehele lengte aangepast. Vanaf de Alleeweg richting het kruispunt met de Goolkatenweg maakt het openbaar vervoer nu gebruik van een verhoogde busbaan. De wegconstructie op de Hengelosestraat is vervangen door rijbanen met aanliggende fietsstroken, parkeervakken aan de noordzijde en groenvakken met bomen aan de zuidzijde.

Verbetering doorstroming en verkeersveiligheid

In februari van dit jaar is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering heeft het verkeer zoveel mogelijk in beide richtingen doorgang gevonden. Medio juli waren de werkzaamheden aan de weg zelf gereed en nu kunnen ook de bomen geplant worden. De aanleg van het nieuwe tracé betekent een aanzienlijke verbetering van de doorstroming voor het openbaar vervoer.

De versmalling van de rijbanen door de aanleg van een groene middenstrook betekent een verbetering van de verkeersveiligheid, een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit en een verfraaiing van de westelijke stadsentree.