Informatiebijeenkomst visie landelijk gebied

koeien in een weiland
19 februari 2020

Het landelijk gebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig

Hoe ontwikkelt de landbouw zich? Wat zijn de gevolgen van het klimaat? Welke plek krijgt de energietransitie? Is er ruimte voor experimenten, bijvoorbeeld op gebied van kringlooplandbouw?

Praat mee en kom naar de informatieavonden van Stawel op: 24 februari, Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.