Inkooptraject Nieuw Enschedees Welzijn van start

19 april 2017

​De volgende stap in Nieuw Enschedees Welzijn is de aanbesteding van het wijkwelzijn.

Met wie maakt de gemeente afspraken voor het welzijnswerk in de vijf stadsdelen? Daarvoor voert de gemeente een maatschappelijke aanbesteding uit. Oftewel: samen met inwoners en partners. Met als doel dat per 2018 voor meerdere jaren een overeenkomst wijkwelzijnswerk met welzijnsaanbieders wordt gesloten en geïmplementeerd. Organisaties kunnen zich van 19 april tot 1 juni 2017 inschrijven. Rond de zomer is bekend welke welzijnsaanbieders het welzijnswerk 2018-2022 gaan uitvoeren.

Uitgangspunten

Enschede streeft naar een integrale en duurzame wijkaanpak. Per 2018 gaat de gemeente zoveel mogelijk uit van één brede opdracht voor het wijkwelzijn en één wijkwelzijnsaanbieder per stadsdeel. Met vervolgens een bredere, integrale welzijnsopdracht en een hoofdaannemer en/of samenwerkingsverband welzijnswerk per stadsdeel. De uitgangspunten van de inkoop sluiten aan op de nota Nieuw Enschedees Welzijn, de stadsdeelagenda’s, de evaluatie van het wijkwelzijnswerk en zijn opgesteld samen met inwoners en partners in de stad.

Flexibel aansluiten

Wethouder Welzijn Jurgen van Houdt: “Dit maatschappelijk aanbestedingstraject is de volgende stap om het welzijnswerk in Enschede verder te flexibiliseren. Hiermee kunnen we nog beter aansluiten bij de specifieke vraag in wijken en buurten. Zo kunnen we beter maatwerk leveren aan onze inwoners.”

Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees Welzijn gaat uit van de energie van inwoners om hun eigen welzijn en die van hun mede-inwoners te vergroten. De gelijknamige nota geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017 – 2022.

Nieuw Enschedees welzijn staat voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen. Met Nieuw Enschedees Welzijn stimuleert, ondersteunt en versterkt de gemeente samen met partners de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. En daarmee worden zelf- en samenredzaamheid van Enschedeërs vergroot. Inzetten op Nieuw Enschedees Welzijn draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet. Niemand wordt uitgesloten wegens een belemmering, ouderdom, stoornis of beperking.

Meer informatie is te lezen op www.enschede.nl/welzijn053.