Inspiratiemarkt Lokale Educatieve Agenda (LEA)

20 juni 2016

Onderwijsinstellingen delen eerste successen en ervaringen

Op woensdag  22 juni organiseerde gemeente Enschede samen met Enschedese onderwijsinstellingen de LEA Inspiratiemarkt. Doel hiervan was om samen met scholen, kinderopvang, betrokkenen, uitvoerders en leerlingen, ervaringen en successen te delen en inspiratie op te doen. Eelco Eerenberg, Wethouder Onderwijs, opende de bijeenkomst. Verschillende scholen presenteerden hun projecten en initiatieven over o.a. ouderbetrokkenheid, beroepenoriëntatie, ICT/nieuwe media, techniek, gezonde leefstijl, vaardigheden 21e eeuw, (eu)regionale focus en duurzaamheidseducatie.

Beloonde initiatieven

In 2015 is de Lokale educatieve Agenda 2015-2018 vastgesteld. Schoolbesturen van basis- en voortgezet onderwijs hebben aanvragen ingediend waarbij één of meerdere onderwerpen centraal staan. De onderwerpen gaan over 21e -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en creativiteit, (eu)regionale focus, techniek, nieuwe media, gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid. Initiatieven die jongeren tot en met 18 jaar uitdagen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen zijn beloond. Tijdens de inspiratiemarkt pitchten alle deelnemers gedurende één minuut hun project of initiatief. In totaal waren er 14 scholen die hun inspirerende ideeën wilden delen. Een aantal leerlingen van het praktijkonderwijs van het Bonhoeffer College verzorgde tijdens deze bijeenkomst zelfgemaakte hapjes en drankjes.

Goede samenwerking

De LEA is bedoeld om energie te geven aan wat de gemeente en onderwijspartners samen willen bereiken. De Enschedese jeugd: klaar voor de toekomst! Zelfbewuste, zelf verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten in te zetten. Jongeren die klaar zijn voor de toekomst waarin ze zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  Belangrijk daarbij is de gezamenlijke inspanning: alleen met goede samenwerking  worden de gewenste doelen bereikt. Jaarlijks laten ze gezamenlijk zien hoe aan deze doelen is gewerkt en wat is bereikt. De rol van de gemeente is uitgewerkt in de LEA actielijnen die ook tot stand zijn gekomen in samenwerking met de onderwijspartners.

Meer info over LEA is te vinden op enschede.nl/onderwijs-kinderovang/Lokale Educatieve Agenda