Inspraakperiode verschillende aanpassingen in de zorg met drie weken verlengd

25 mei 2016

Op 10 mei 2016 heeft het college van B&W de gewijzigde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, een gewijzigd Besluit Maatschappelijke Ondersteuning, een nieuwe beleidsregel ondersteuning bij het Huishouden en de gewijzigde beleidsregels voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) in concept vastgesteld.

We hebben besloten om de inspraakperiode met drie weken te verlengen tot 21 juni 2016.