Internationale aandacht voor Twentse innovatie aanpak

Van 11 tot en met 13 april is de Netwerkstad Twente gastheer van internationale voorjaarsconferentie van het Economic Development Forum van EUROCITIES

De conferentie vindt grotendeels in Enschede plaats. Het thema is ‘Innovative ways to create economic added value through cooperation between city administration, businesses and the research community’.

De conferentie draait om de vraag hoe samenwerking tussen ondernemers, overheid, kennis- en onderwijsinstellingen toegevoegde waarde kan leveren in termen van economische groei. De aanpak en ervaringen van het stedelijk gebied in Twente (Netwerkstad Twente) dienen hierbij als voorbeeld.

Op het programma staan onder meer een inleiding door burgemeester en regiovoorzitter Onno van Veldhuizen en door Kees Eijkel, directeur Kennispark Twente. Maandagmiddag staan er workshops op het programma in het MST, op de Twente Safety & Security Campus,  in Bothoven-Noord en op de creatieve campus CeeCee in Roombeek. Bekeken wordt welke lessen hieruit zijn te trekken voor andere Europese steden en hoe de Twentse aanpak verder kan worden versterkt door samenwerking met buitenlands partners.

Het EUROCITIES-netwerk is een verband van grote Europese steden en bedrijven, dat sinds 1986 verdergaande samenwerking nastreeft. Het netwerk bestaat uit meer dan 130 steden en stedelijke samenwerkingsverbanden en 7 bedrijven in 35 verschillende landen en vormt een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen

Oud-wethouder Marijke van Hees is namens de Netwerkstad Twente vice-vooriztter van het Economic Development Forum van Eurocities.

Kijk voor meer informatie op:

http://www.twente.com/algemeen/eurocities-conferentie-in-twente