Internationale samenwerkingen met Duitsland, China en Amerika zichtbaar in Enschede

28 december 2016

Om de internationale samenwerkingen met Duitse gemeenten en zustersteden Dalian (China), Palo Alto (VS) te onderstrepen, plaatst de gemeente in januari 2017 veertien stedenbandborden bij de invalswegen.

Wethouder Patrick Welman onthulde 28 december het eerste bord in de Stadsherberg, waar de Chinese en Amerikaanse cultuur centraal stonden.

Economische kansen

Het bestuur van Enschede ziet economische groeikansen in internationale samenwerkingen en betrekt daar intensief het Twentse bedrijfsleven, onderwijs en de regio bij. Wethouder Patrick Welman: “Investeren in internationale relaties is cruciaal voor het creëren van duurzame werkgelegenheid en het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Dankzij internationale verbindingen vindt Enschede haar weg naar buitenlandse fondsen en investeringskapitaal. Daarmee ondersteunt Enschede het bedrijfsleven bij groei en innovatie en stimuleert ze de kwaliteit van het onderwijs en de talentontwikkeling van studenten.”

Samenwerking met de oosterburen

Sinds jaar en dag hebben Duitsland en Enschede een band met elkaar: Duitsers en Nederlanders werken en leven samen in de EUREGIO. Bedrijven vestigen zich over en weer, studenten wisselen uit en Duitsers winkelen graag in Enschede. Enschede ziet de grens als plek voor waardevolle ontmoetingen, nuttige experimenten en uitdagende vernieuwingen.

Enschede werkt intensief samen met de EUREGIO en de Duitse gemeenten Gronau, Munster, Osnabrück, Ahaus, Bad Bentheim, Nordhorn en Kreis Steinfurt. Op de agenda staan onder meer grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, diploma-erkenning, bereikbaarheid en Duitse taal en cultuur in het onderwijs.

De afgelopen drie jaar begeleidde Werkplein Twente 200 werkzoekenden naar banen in Duitsland. Ook leidde de samenwerking tot de vestiging van Duitse ondernemingen Extrablatt, Café BarCelona, woonmarkt Poco en het Intercity hotel. Opgeteld goed voor ruim 150 extra banen in Enschede. Op Innovatiecampus Kennispark Twente vestigden zich twee Duitse onderzoekscentra: het Max Planck Instituut en het Fraunhofer Instituut.

In 2017 gaat deze grensoverschrijdende samenwerking energiek verder met het vaststellen van een gezamenlijke Duitsland Agenda.

Zusterstad Palo Alto

De band met Palo Alto (sinds 1980) versterkt de kenniseconomie in Enschede. In deze stad, ca 60.000 inwoners, staan ruim 7.000 innovatieve bedrijven waaronder de hoofdkantoren van Google, Apple, Facebook, Skype en Tesla Motors. De stad telt de meest slimme mensen van Amerika en de grootste werkgever is de prestigieuze Stanford University.

Het netwerk in Palo Alto brengt Twentse bedrijven, studenten en scholieren nieuwe kennis en inzichten rondom innovatie, ondernemerschap en bedrijfsgroei. De afgelopen 10 jaar reisden zo’n 100 Twentse ondernemers naar Silicon Valley, samen met Universiteit Twente, Saxion en gemeente. Sinds de laatste werkmissie in november 2015 is de stedenband uitgebreid met een samenwerking op Smart City gebied, waarbij kennis wordt gedeeld over Open Data en ICT-oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. En in 2017 starten onderwijsprojecten voor het voortgezet onderwijs met de Henri Gunn Highschool.

China, een groeiende wereldeconomie

De stedenband met de Chinese havenstad Dalian, met 7 miljoen inwoners, bestaat sinds 2009. China, een groeiende wereldeconomie, vergroot de exportmogelijkheden voor Twentse bedrijven en biedt kansen als het gaat om aantrekken van buitenlandse bedrijven en creëren van extra arbeidsplaatsen. Voor het onderwijs biedt de samenwerking mogelijkheid voor studenten- en docentenuitwisseling, studentenwerving en nieuwe stageplaatsen voor de opleidingen in onze regio.

Zowel in het zakenleven als in het onderwijs is de rol van de Chinese overheid groot. Het Nederlands Ambassadenetwerk heeft daarom in Dalian een Business Support Office waarmee Enschede nauw samenwerkt en de toegang tot de Chinese markt en de Chinese onderwijsinstellingen makkelijker gaat. Er wordt samenwerking gezocht rondom de Twente Safety & Security Campus, de Smart City Agenda en de zorg & technologiesector.

Een onderwijsmissie leverde afgelopen voorjaar nieuwe Chinese samenwerkingspartners op voor AKI ArtEZ, ROC en het Bonhoeffer College, waarmee studie- en stagearrangementen zijn opgezet. Sinds 2014 is er jaarlijks een kunstenaarsuitwisseling tussen Artist in Residence Enschede en het Zhongshan museum in Dalian.

Stadsherberg

De onthulling van het stedenbandbord vond plaats in de Stadsherberg in de Burgerzaal van het Stadhuis. De Stadsherberg is onderdeel van Winter Wonderland en stond op 28 december in het teken van de zustersteden Palo Alto en Dalian.