Internationale Smart City conferentie in Enschede

04 juli 2017

In Enschede vindt op 5, 6 en 7 juli 2017 een internationale Smart City conferentie plaats. Enschede en partnersteden Dalian, Palo Alto, Heidelberg, Münster en Linköping behandelen op de eerste dag het thema ‘smart participation’.

De partnersteden informeren elkaar over ervaringen van projecten in eigen stad en kijken of succesvolle concepten toe te passen zijn in andere steden. Ook denkt een groep jong talent mee over de mogelijkheden in een Creathon. Hun bevindingen geven zij vrijdag aan de steden mee als extra input op de Smart City agenda.

De zes steden mikken tijdens de conferentie op een gezamenlijk Smart City programma aan de hand van een aantal thema’s dat te maken heeft met slimme steden. De focus ligt op (sensor)data en technologie, die worden ingezet om het leven van burgers aangenamer te maken en hun invloed te vergroten, zoals in Enschede met de ‘G1000’ en een digitaal platform het geval is. Met nieuwe werkvormen zoals ‘design thinking’ willen de vertegenwoordigers van de zes steden tot verassende resultaten komen.

Het DesignLab van de Universiteit Twente faciliteert de dertig bezoekers van de conferentie. Sprekers als Peter-Paul Verbeek, hoogleraar techniekfilosofie, en Jonathan Reichental (Chief Information Officer (CIO) Palo Alto) inspireren met hun visie op de samenleving van de toekomst. De bezoekers brengen tevens een bezoek aan Technology Base en de Safety Campus.

Creathon

Tijdens de conferentie wordt gebruik gemaakt van de denkkracht van jong talent in Enschede. 27 jongeren en 9 professionals, met 11 nationaliteiten, gaan aan de slag met de opgave ‘Hoe gebruik je smart city technologie om burgerparticipatie te stimuleren?’ De groep bestaat uit zowel internationale studenten van Saxion en de Universiteit Twente als leerlingen van het Honours program van het Bonhoeffer College. Op de vrijdagochtend leveren zij de resultaten op. Het winnende team krijgt mogelijk een uitnodiging voor de East Sweden Hack in september.