Kinderopvangtoeslag-affaire: bent u benadeeld of in de problemen geraakt?

12 oktober 2020

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van Kinderopvangtoeslag. Deze fouten, ook wel de toeslagenaffaire genoemd, worden op dit moment onderzocht. Er komen vergoedingen voor gedupeerde ouders.

Woont u in Enschede en bent u in de problemen geraakt door de Belastingdienst? Bent persoonlijk geraakt door de fouten van de Belastingdienst? Heeft u bijvoorbeeld schulden gemaakt? Of kon uw kind bijvoorbeeld niet mee op schoolreisje omdat de Belastingdienst u (mogelijk onterecht) geen toeslag uitkeerde?

Stuur dan een e-mail naar toeslagaffaire@enschede.nl of bel met de gemeente: 053 - 481 78 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Mogelijk kunnen wij u verder helpen.

Denkt u dat u verkeerd behandeld bent door de Belastingdienst met de Kinderopvang-toeslag? Dit kunt u doen:

Doe melding bij de Belastingdienst

Denkt u dat uw kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet of heeft u te maken met (vermoedelijk) onterechte terugvorderingen? Bel dan met het speciale Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag. Het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag is van maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 23 58 358.

Meldt bij het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag

  • Dat dat u ongeveer hetzelfde als de ouders uit de CAF 11 zaak is overkomen.
  • Dat u wilt worden opgenomen op de Zelfmeldlijst.

Ze vragen naar uw BSN-nummer (deze staat op uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs). U ontvangt daarna van de Belastingdienst een bevestiging per post (waarschijnlijk binnen twee weken).

Het kan even duren voordat u bericht krijgt over het vervolg

Dat komt doordat deze processen veel tijd kosten. U wordt op de hoogte gehouden door de Belastingdienst.

Wilt u uw dossier bij de Belastingdienst bekijken?

Voor meer informatie gaat u naar de website Toeslagen Belastingdienst

Wilt u een verzoek tot inzage doen, dit kan alleen per brief. Stuur een brief naar:

Belastingdienst Toeslagen, Postbus 4510, 6401 JA Heerlen

Geef in de brief duidelijk aan:

  • Waarom u uw dossier wilt krijgen.
  • Op welke vragen u graag antwoord wilt.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer.

Ook kunt vragen naar:

  • Uw dossier met beschikkingen, besluiten en grondslagen van de besluiten.
  • Correspondentie tussen u en de Belastingdienst, waaronder de door u ingediende bewijsstukken.
  • Of uw kinderopvangaanbieder onder een specifiek onderzoek valt.

Is uw vraag om een betalingsafspraak niet geaccepteerd?

U hoeft zich niet opnieuw te melden voor een betalingsregeling. De Belastingdienst neemt contact met u op om een nieuwe regeling af te spreken indien nodig. Het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag is van maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 23 58 358.