Kindpakket: nog meer kinderen kunnen meedoen!

08 februari 2017

Vanaf dit jaar kunnen meer kinderen en ouders ondersteuning krijgen als er weinig geld is in een gezin. Een kind komt in veel gevallen in aanmerking voor hulp als het gezinsinkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

Alle kinderen in Enschede moeten mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. Bijvoorbeeld sporten, de schoolreis of muziekles. Ook als ouders hiervoor geen of te weinig geld hebben.

Wanneer komt uw kind voor hulp in aanmerking?

Hebt u moeite om leuke en belangrijke dingen voor uw kind(eren) te betalen? In Enschede zijn veel organisaties die hulp bieden. De meeste organisaties kijken naar het inkomen van de ouders. In veel gevallen komt een kind in aanmerking als het gezinsinkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Vorig jaar was dit nog 110%. Maar dit kan per organisatie verschillen. Ook het aanvragen van hulp verschilt per organisatie.

Alle hulp op een rijtje in het Kindpakket

Op www.enschede.nl/kindpakket ziet u per regeling welke organisatie hierin ondersteunt. Al deze verschillende soorten ondersteuning van alle verschillende organisaties samen noemen we in Enschede het Kindpakket. De mogelijkheden voor hulp en de organisaties die helpen staan overzichtelijk op de webpagina www.enschede.nl/kindpakket.