Koninklijke onderscheidingen in Enschede

gedecoreerden 2019
26 april 2019

De burgemeester heeft op lintjesregendag 14 onderscheidingen uitgereikt.

Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden vanochtend op vrijdag 26 april in het Stadhuis van Enschede 14 inwoners uit de gemeente Enschede in het zonnetje gezet.
De gedecoreerden zijn: 

De heer J. (Jan) Bijvank – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Verschillende bestuursfuncties Sportclub Enschede
Vice voorzitter Sportadviesraad
Voorzitter Stichting Walking Football Twente Euregio

Mevrouw J.M.E. (Anita) Boer-Borgerink – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Verschillende bestuursfuncties bij de Zonnebloem, waarvan ruim 10 jaar voorzitter Zonnebloem Enschede afdeling Velve/Lindenhof, Wooldrik.
Verantwoordelijk voor de Zonnebloem vakanties (Hoofd Vakanties) en vrijwilliger bij veel uitstapjes

De heer H.A. (Herman) De Groot- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Voorzitter boerendansgroep “de Schaddenrieders”
Bestuurslid van de Stichting Enschedese Dansgroepen
Steward FC Twente

Mevrouw W.G.J. (Ineke) Kromhof-Gunneman- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Bestuurslid, penningmeester Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
Voorzitter van de NOJG regio Overijssel
Algemeen bestuurslid en penningmeester van Landschapsfonds Enschede
Bestuurslid toneelvereniging De Vriendschap
Diverse bestuursfuncties Stichting Vrouwen van Nu
Bloemstukken maken voor huizen landgoed Singraven en Zonnebeek

De heer K. (Klaas) Hessels- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Verschillende functies voor Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Organisator jaarlijkse Kerkbalans in Helmerhoek, Kerkrentmeester bij Protestants Enschede
Betrokken geweest bij City Pastoraat als penningmeester en voorzitter
Voorzitter en penningmeester Stichting Open Ouderenwerk Boekelo
Vrijwilliger Alifa Welzijn Ouderen o.a. begeleiding in Thuisadministratie

De heer G.W. (Gerard) Hopster- Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
scheidsrechter voor de Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNVK). Op landelijk niveau lang actief als scheidsrechter in de hoofdklasse en als internationaal scheidsrechter.
Opleider/trainer van aankomende korfbalscheidsrechters
25 jaar scheidsrechtersaanwijzer Overijssel
39 jaar betrokken geweest bij de Enschedese Schoolkorfbalcommissie
Oprichter korfbalvereniging Wesselerbrink, later DOS-WK
korfbalverslaggever bij de Twentse Courant Tubantia.

Mevrouw G.J. (Truus) Huiskamp- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Vrijwilligster West Indië school (oudercommissie, medezeggenschapsraad, klaarover)
Begeleidster meisjesvoetbal voetbalvereniging Rigtersbleek
Vrijwilligster bij zorgorganisatie Liberein

Mevrouw J. (Janny) Buteröwe-Jonkers- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Oprichtster van dansgroep Marimba
Geven van dansles, dansdemonstaties en verzorgen van dansavonden
Hand- en spandiensten voor speeltuin de Wester

Mevrouw T.A.M. (Thea) Kuiper-Morsink- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Zonnebloem, bestuurslid “bezoekwerk”
Betrokken bij boot- en bustochten van de Zonnebloem
Vrijwilligster  Leonardus Hospice Twente

De heer G.A. (Gerrit) van Os- Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
secretaris van de Boerendansgroep De Schaddenrieders.
betrokken bij de radio omroep De Posthoorn van zorgcentrum de Posten.
lid en secretaris van de humanitaire vereniging Independent Order of Odd Fellows grenslandloge no 67
bestuurslid van de Reuma Patiënten Zwemvereniging. Daarnaast kan ook de Zonnebloem maandelijks op hem rekenen bij de activiteiten voor gehandicapten

De heer J.A. (Johan) Reekers- Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Negen in verschillende disciplines Nederland vertegenwoordigd op de Paralympics
A-status
Penningmeester Stichting Sport4Every1
Ambassadeur van de minder-validesport

De heer J.H.G. (Jos) Schmit- Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Groot aandeel gehad in twee langlopende historische projecten in Overijssel, die van landelijke en regionale waarde zijn.
Betrokken bij de “Stichting Kadastrale Atlas Overijssel”, digitaliseren van 1569 kadastrale kaarten en zo’n 265.000 percelen.
In kaart brengen van ruim 400 eeuwenoude Twentse Hofhorige Erven

De heer K. (Klaas) Zwiep - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
badmeester, trainer, coach, begeleider Sportvereniging voor Gehandicapten De Tubanten.
Veel jaren voorzitter van de activiteitencommissie geweest
Stagebegeleider en coach voor stagiaires binnen de Tubanten
sinds 2015 voorzitter van De Tubanten

Mevrouw G.M. (Ineke) Zwiep-Bies - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verdiensten:
Contactpersoon zwemmen in het Aquadrom en het Roessingh
Regelde alle inschrijvingen en organisatie rond het diplomazwemmen
Lid van de technische commissie Tubanten
Veel hand- en spandiensten voor allerlei activiteiten bij de Tubanten
Stagebegeleider en coach voor stagiaires binnen de Tubanten

gedecoreerden 2019

Van beneden naar boven, van links naar rechts

Johan Reekers, Truus Huiskamp
Janny Buteröwe-Jonkers, Klaas Zwiep, Ineke Zwiep-Bies, Burgemeester Van Veldhuizen, Thea Kuiper-Morsink, Anita Boer-Borgerink, Gerrit van Os
Jan Bijvank, Ineke Kromhof-Gunneman, Klaas Hessels, Jos Schmit, Gerard Hopster, Herman de Groot.

(foto: Snijdersfotografen)