Kruising Elferinksweg – B.W. ter Kuilestraat weer open voor verkeer

11 november 2020

Sinds half augustus is er volop bedrijvigheid in de Elferinksweg.

Het bouwteam, dat bestaat uit gemeente Enschede en Dura Vermeer, is daar druk met de werkzaamheden voor de aanleg van de Stadsbeek. Op maandag 2 november was de eerste mijlpaal voor het bouwteam en de buurt! De kruising Elferinksweg – B.W. ter Kuilestraat werd geasfalteerd. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de kruising afgerond en is deze gloednieuwe kruising weer open voor verkeer. 

Project Stadsbeek

Met het project Stadsbeek pakt de gemeente Enschede wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Daarom leggen we een beek aan om het schone water af te voeren én planten we in de omgeving van de beek bomen en groen. De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

Vervolg van de werkzaamheden

Met de opening van de kruising Elferinksweg – B.W. ter Kuilestraat is het eerste gedeelte van de werkzaamheden afgerond. Verderop in de straat, in het gedeelte van de straat tussen de kruising met B.W. ter Kuilestraat en de kruising met de Lindestraat, wordt nog volop gewerkt. Kabels en leidingen worden verlegd en vernieuwd en inmiddels zijn ook de eerste contouren van de beek en de nieuw ingerichte straat al zichtbaar. De straat krijgt een complete metamorfose! Ook in 2021 gaat het bouwteam door met de werkzaamheden voor de Stadsbeek in de Elferinksweg.