Kunnen drones helpen bij het opsporen van eikenprocessierupsen?

Foto van twee mannen bij een drone en een auto van RTV Oost
24 juni 2021

We onderzochten dat vanmorgen met hogeschool Saxion en Onderhoud Enschede. Onder leiding van lector Abeje Mersha (Saxion) ging een drone om 10.00 uur de lucht in aan de Aamsveenweg.

Uiteraard buiten de no-fly zone. Deze vlucht is onderdeel van een haalbaarheidsstudie, waarvoor lector Abeje Mersha subsidie heeft gekregen. Als Europese dronehoofdstad willen we kijken of drones in de toekomst kunnen helpen bij het bestrijden van de eikenprocessierups. En zo ja, hoe.

De grootste vraag was: ziet de drone eikenprocessierupsen of rupsennesten in de boom? Het antwoord is kort: ja! De camera zoomde vanaf 50 meter haarscherp in op de kleine rupsen. Tot nu toe gebeuren die rupsencontroles met het blote oog door Onderhoud Enschede en verschillende aannemers. Dat is een trage en moeilijke klus, want jonge eikenprocessierupsen zijn met het blote oog bijna niet te zien.

Met een hoge resolutie warmtecamera werd vandaag gekeken of de rupsen in beeld te brengen zijn. De mensen van Saxion gaan met die beelden aan de slag. Kan de computer patronen van eikenprocessierupsen en rupsennesten ontdekken? Een stap verder zou zijn om die patronen op een kaart te krijgen. Zo weet Onderhoud Enschede waar nesten weggezogen moeten worden, of waar nesten gaan ontstaan. Maar ook waar de vroegtijdige bestrijding wel of juist niet succesvol is geweest.

Dion Koning (Onderhoud Enschede) vertelt aan de NOS hoe hem dit helpt in zijn werkt.

We laten hiermee ook zien dat drones niet alleen leuke, vliegende camera’s zijn. Maar vooral serieus gereedschap voor veel praktische toepassingen.