Kunstgras update 28 november 2016

28 november 2016

Zondag 27 november 2016 is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat.

In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. Onder andere naar aanleiding hiervan zijn diverse berichten in de media die ingaan op het brancheonderzoek naar kunstgrasgranulaat.

Wij kunnen ons voorstellen dat het nieuwsitem (en andere berichtgeving) voor onrust zorgt bij de  inwoners. Bij de berichtgeving worden de uitkomsten van het onderzoek vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Er ontstaat een discussie met verschillende en vaak tegenstrijdige standpunten, meningen en interpretaties. Wij richten ons op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek en zullen er dan naar handelen.

Naar aanleiding van het bericht hebben wij contact gehad met het RIVM en de GGD. Het RIVM en de GGD hebben aangegeven geen aanleiding te zien om hun advies te wijzigen. Namelijk dat er gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Gemeente Enschede volgt het standpunt van het RIVM en wacht de uitkomsten van het onderzoek door het RIVM af.  Medio december2016 worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht.

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij Sportaal,  telefoon 053 - 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl