Leerlingen in gesprek met B&W tijdens Week van Respect

07 november 2016

Alle collegeleden terug de schoolbanken in

Dit jaar gaat het hele college van B&W van Enschede op 9 november op scholen in gesprek met leerlingen over het thema ‘respect’. Natuurlijk is respect iets van alle dag en in deze week staat het thema vol in de schijnwerpers.

Burgemeester en wethouders bezoeken scholen die deze week extra aandacht besteden aan respect. Ze gaan met de kinderen in gesprek of nemen deel aan de les.

Respect is een veelomvattend thema. Het gaat over normen en waarden, hoe je omgaat met elkaar en met de natuur. Respectvol omgaan in een samenleving waarin mensen met verschillende afkomsten of religieuze overtuigingen leven.

Verschillende werkvormen

De school kiest voor een context waarin respect wordt besproken. Dat kan een les zijn waarin leerlingen in groepjes een poster over respect maken. Het kan ook een debatsessie zijn met voor- en tegenstanders.

De burgemeester en wethouders schuiven aan bij de les, praten met de kinderen over respect hebben en respect tonen, en geven voorbeelden uit hun eigen werk als bestuurder van Enschede.

“Respect is de basis”

Wethouder Welzijn Jurgen van Houdt gaat behalve met een school ook met jonge leden van een judovereniging in gesprek. “Respect is voor mij dé basis van onze samenleving. Als je wilt luisteren naar elkaar, begrip toont en netjes met elkaar omgaat, krijg je dat ook terug. Kinderen voelen haarfijn wat respectvol zijn betekent. Wat je dus wel en niet moet doen. En waarom gaat het dan toch vaak mis? Het is goed dat wij als stadsbestuurders hierover kunnen discussiëren met kinderen. Daar kunnen wij ook weer van leren.”