Leerplichtambtenaren Enschede handhaven leerplicht ook in Losser, Oldenzaal en Dinkelland

20 december 2016

Om schoolverzuim tegen te gaan kunnen leerplichtambtenaren van gemeente Enschede sinds kort ook een proces-verbaal opmaken voor leerlingen uit de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser. Dit zijn de vier gemeenten in oktober 2016 overeengekomen.

Door wetswijzigingen waren gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser genoodzaakt de handhaving van de Leerplicht opnieuw te organiseren. Nu gemeente Enschede de handhaving uitvoert, wordt de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd én wordt eveneens een impuls gegeven aan intergemeentelijke samenwerking.

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van iedere jongere. Het is belangrijk dat zij gebruik maken van hun leerrecht en een diploma halen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Schoolverzuim is vaak een voorbode van schooluitval op latere leeftijd en moet dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden. “Door intensivering van samenwerking op de handhaving van de leerplicht zijn we in staat nog effectiever op te treden bij schoolverzuim. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs”, aldus wethouder Onderwijs Eelco Eerenberg.