Lening en garantstelling PW voor waterveld en duurzaamheid

30 juni 2017

Het college van B&W verstrekt hockeyvereniging PW een lening voor investeringen in duurzaamheid.

Ook stelt het college de gemeenteraad voor om een garantstelling te verstrekken aan de vereniging voor de aanleg van een waterveld. Wethouder Jurgen van Houdt: “Beide initiatieven passen binnen ons huidige beleid. In de sportnota 2015-2018 (Sportief werken aan je gezondheid) is vastgelegd dat sport en beweging actief bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, vorming, sociale binding, economie en leefbaarheid. Door het verstrekken van een garantstelling en een duurzaamheidslening kan PW Hockey investeren in de accommodatie en deze toekomstbestendig maken.”