Live blog: demonstratieverbod 18 juni 2017

18 juni 2017

Dit live blog is afgesloten.

18 juni, 18.15 uur: Aanpak gemeente Enschede en politie effectief

Gemeente Enschede en politie zijn tevreden over het resultaat van het demonstratieverbod. Het beeld is dat het demonstratieverbod en de maatregelen die de politie en de gemeente hebben getroffen om te voorkomen dat actievoerders van verschillende groeperingen alsnog naar Enschede zouden komen de meeste demonstranten hebben afgeschrikt. Lees het nieuwsbericht op onze website.

18 juni, 15.30 uur: Mensen aangehouden en weggestuurd

De politie heeft 10 aanhoudingen verricht en ruim 80 mensen teruggestuurd. ,,Maar we blijven standby staan", aldus politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

18 juni, 14.00 uur: Informatie over noodverordening

18 juni, 12.15 uur: Politie verricht arrestaties

Politie Overijssel meldt op Twitter:

18 juni, 11.30 uur: Politie en gemeente paraat

Politie en gemeente zijn paraat. Demonstranten die de stad binnen willen komen worden onder meer via lichtkranten in het Nederlands en Duits geïnformeerd dat er een demonstratieverbod geldt. De politie vraagt demonstranten eerst vriendelijk naar te huis te gaan. Als zij dat weigeren, wordt er opgetreden. Zie ook: http://www.tubantia.nl/enschede/enschede-is-vandaag-een-veiligheidsrisicogebied~a01c7af4/

17 juni: Politie en gemeente blijven alert

Het beeld is vandaag niet veel veranderd. Ondanks het verbod willen voor- en tegenstanders toch naar Enschede komen. Op social media is de toon nog wat agressiever geworden. Met name Duitse antifascisten roepen op toch naar Enschede te komen.

Demonstranten die de stad binnen willen komen worden onder meer via lichtkranten in het Nederlands en Duits geïnformeerd dat er een demonstratieverbod geldt. Zoals eerder aangegeven geldt uit voorzorg een groepsverbod, zijn er veiligheidsrisicogebieden aangewezen en is er een noodverordening ingesteld. Dit alles om het de politie mogelijk te maken snel en adequaat op te treden als dat nodig is.

De politie zal demonstranten eerst vriendelijk vragen naar huis te gaan. Als zij dat weigeren, wordt er opgetreden.
Politie en gemeente zijn alert zodat er snel en adequaat opgetreden kan worden. We verwachten hiermee eventuele incidenten op het gebied van openbare orde het hoofd te kunnen bieden

16 juni: Groepsverbod in centrum Enschede op zondag 18 juni

De (loco-)burgemeester heeft ook een besluit aanwijzing groepsverbod ondertekend. Het groepsverbod geldt van zaterdag 17 juni 22.00 uur, tot maandag 19 juni 7.00 uur.

De gemeente verwacht hiermee eventuele mogelijke incidenten op het gebied van openbare orde het hoofd te kunnen bieden. Lees het persbericht van de gemeente.

PDFBesluit gebiedsaanwijzing groepsverbod 17-19 juni 2017.pdf

PDFkaart gebiedsverbod.pdf

16 juni: Noodverordening en veiligheidsrisicogebieden

Loco-burgemeeser Eerenberg heeft een noodverordening ingesteld; veiligheidsrisocogebieden aangewezen waarvoor de noodverordening geldt. De noodverordening geldt van zaterdag 17 juni 22.00 uur, tot maandag 19 juni 7.00 uur.

PDF17-06-16 Noodverordening.pdf PDF17-06-16 Aanwijzing veiligheidsrisicogebieden.pdf 

16 juni: Sommige demonstranten kondigen aan toch naar Enschede te komen

De partijen die aangegeven hebben te willen demonstreren zijn op de hoogte gebracht van het demonstratieverbod. Hiermee zijn grootschalige manifestaties en demonstraties van de baan. Sommige individuen hebben aangegeven hiermee niet akkoord te gaan en ondanks het verbod tóch hun stem te willen laten horen in Enschede. Dit geldt onder meer voor de aanvrager van de Fortress Europe-demonstratie, tevens de voorman van Pegida Nederland, die aangeeft toch nog naar Enschede te willen komen. Maar ook voor tegenstanders die hebben aangegeven op een confrontatie met de Fortress/ Pegida aanhangers uit te zijn.

15 juni: Enschede aangewezen als veiligheidsrisico gebied

Mensen die toch naar de stad komen om te demonstreren zullen worden teruggestuurd. Enschede is aangewezen als veiligheidsrisicogebied Lees het nieuwsbericht van de gemeente Enschede.

15 juni 2017: Demonstratie- en manifestatieverbod op 18 juni 2017 in Enschede

Locoburgemeester Eelco Eerenberg heeft, in samenspraak met de politie en het openbaar ministerie, besloten de demonstraties van “Fortress Europe”, “No NAZI’s in Enschede” en “Enschede tegen racisme” op zondag 18 juni te verbieden. Lees het persbericht van de gemeente Enschede.