Mededeling van wethouder Van Houdt aan de gemeenteraad over bed, bad en brood

21 november 2016

Wethouder Van Houdt: "Ik ben teleurgesteld over het afbreken van het overleg."

De Enschedese wethouder Jurgen van Houdt heeft maandagavond de volgende mededeling gedaan aan de gemeenteraad. 

Zoals u vandaag via diverse media heeft kunnen vernemen heeft staatssecretaris Dijkhoff het overleg afgebroken over een regeling in het kader van bed, bad en brood. Onderwerp van het overleg was een akkoord waarbij in acht à negen gemeenten, waaronder Enschede, een regionale voorziening voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zou worden gerealiseerd. In die voorziening wordt bed, bad en brood aangeboden voor mensen die anders op straat zouden moeten leven. 

Wij zijn van mening dat in Nederland niemand gedwongen op straat zou moeten wonen, daarom hebben wij ons sinds april 2015 landelijk ingezet voor een sobere voorziening voor deze groep. Nu dat helaas na 18 maanden overleg, te elfder ure niet is gelukt - gisteravond werd het voor vandaag geplande accorderende overleg door de staatssecretaris afgezegd - blijft het vraagstuk bestaan dat mensen zonder rechtmatig verblijf en/of recht op rijksopvang, op straat terecht komen.

Ik ben teleurgesteld over het op het laatste moment afbreken van het overleg over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door de staatssecretaris. Een akkoord lag naar de mening van alle betrokken gemeenten binnen handbereik, er waren nog een paar bespreekpunten. Deze gaan met name over de rol die burgemeesters hebben om in uitzonderlijke en individuele situaties – denk aan ziekte of humanitaire redenen – te kunnen zorgen voor een uitzondering op de geldende regels voor asiel en verblijf. 

Naast het afbreken van het overleg over een akkoord heeft de staatssecretaris ook aangegeven de eerder afgesproken vergoedingsregeling voor de huidige opvang te stoppen. 

Wat betekent dit nu voor Enschede?

  • Wij zullen deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan in beeld brengen en naar verwachting volgende week dinsdag bespreken binnen het college.  
  • We zullen uw raad daarna informeren over de mogelijkheden en het vervolg.
  • Totdat daarover meer duidelijkheid is, zullen we onze lokale BBBB (Bed, Bad, Brood en Begeleiding) voorziening met daarin momenteel circa tien uitgeprocedeerden in de Noodopvang aan de Getfertsingel open houden.

Jurgen van Houdt
Wethouder Zorg, Welzijn, Sport, Asiel & Integratie