Medewerkers Stadsdeel Oost actief bij NLdoet

Zeker 25 medewerkers van Servicecentrum Oost trekken vrijdag 11 maart de rubberlaarzen aan om de vrijwilligers van de ontmoetingstuin De Kloostertuin te helpen met hun project.

Medewerkers van stadsdeel Oost vinden het belangrijk om ook bij te dragen aan de grootste vrijwilligersactie NLdoet. Een oproep van een collega was voldoende voor 25 spontane aanmeldingen.

Een belangrijke reden om mee te doen met NLdoet is dat Stadsdeel Oost niet alleen wil oproepen tot meer ‘noaberschap’ en betrokkenheid, maar ook wil laten zien dat ze het echt meent.  “NLdoet is precies waar wij naar streven, “ aldus stadsdeelmanager Debbie Brands. “meer initiatieven uit de samenleving, meer betrokkenheid om de eigen leefomgeving prettig te houden en als buren naar elkaar omkijken en elkaar helpen”.

Ontmoetingstuin

Vorig jaar is met de ontmoetingstuin een begin gemaakt door een groep inwoners van de Eschmarke. Dit heeft geresulteerd in een wijkontmoetingstuin ‘De Kloostertuin’ op het terrein van verpleeghuis Bruggerbosch. Er zijn 40 private moestuinen en een gemeenschappelijke ‘tuin’ met fruitbomen. Bewoners van  Bruggerbosch kunnen door de tuin wandelen. Zo ontstaan ontmoetingen tussen bewoners van het verzorgingshuis en de tuinders.

NLdoet

Er is nog veel werk aan de winkel voor de tuin.  Er moet een goede afwatering komen, er moet een waterleiding worden aangelegd,  er moet onkruid gewied worden en een compostbak gemaakt. Door het openwerken van de grond is er veel puin naar boven gekomen. Ook daar zijn de handen van de stadsdeelambtenaren meer dan welkom.

Welkom

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden. De vrijwilligers van de gemeente beginnen om 12.30 uur met de werkzaamheden in de ontmoetingstuin van Bruggerbosch, bereikbaar via de ingang aan de Gronausestraat Om 16.00 uur sluiten ze af met opruimen en een drankje.  Uw contactpersoon is stadsdeelmanager Debbie Brands.