Meer plezier voor baas en hond in het Ecopark

renveldje bij Eschmarke
02 juli 2021

Het hondenrenveld in het Ecopark nabij de Eekmaatlaan ligt er nu nog verloederd bij, maar daar komt binnenkort verandering in.

Op initiatief van bewoners uit de Eschmarke en Glanerbrug is een plan gemaakt voor een speelparadijs voor hond en baas.

De kuilen, waterafloop en slechte afrastering stonden al op de lijst om te verbeteren. Met extra wijkbudget uit initiatiefkracht wordt het hele speelterrein verbeterd. Het terrein wordt vergroot, omheind en opgesplitst in twee delen. Een deel voor kleine honden en puppy’s en een deel voor grote honden. In het ontwerp dat de wijkorganisaties hebben gemaakt, is verder opgenomen twee zandeilanden en drie heuvels met buisdoorgangen. Verder kunnen de baasjes trainen met de honden op balansstammen.

Om de uitstraling meer kwaliteit te geven worden er vier bomen geplant en een meidoornhaag. Op wens van de bewoners komt er een extra bank om te rusten en een extra prullenbak. Een speciale facebookpagina telde in korte tijd tientallen hondenbezitters die ideeën inbrachten en hulp aanboden bij de realisatie. Een geslaagd initiatief dat door de commissie Initiatiefkracht is omarmd en financieel wordt gesteund.