Meer ruimte voor de samenleving door nieuwe richting aan welzijnswerk

18 november 2016

Nieuw Enschedees Welzijn gaat uit van de energie van inwoners om hun eigen welzijn te vergroten en die van hun mede-inwoners.

De nota geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017 – 2022. In een half jaar tijd heeft de gemeente aan bijna 2.000 inwoners, vakmensen en partners gevraagd wat zij verwachten van het toekomstige welzijnswerk. Enschede kent veel inwoners die al iets betekenen voor een ander, de één als vrijwilliger via een organisatie, de ander voor een familielid of een medebewoner in de wijk. Inwoners geven aan dat zij veel actief willen zijn, soms met hulp van professioneel welzijnswerk.

“Enschede wil een stad zijn waarin iedereen kan meedoen, zodat het welzijn en de talenten van onze inwoners kan groeien en bloeien”, aldus Wethouder Welzijn Jurgen van Houdt. “In onze stad wonen mensen die onze steun daarbij goed kunnen gebruiken. En gelukkig kijken de mensen ook naar elkaar om en steken elkaar de helpende hand toe.”

Tweeduizend meningen

Het Nieuw Enschedees Welzijn is in een interactief proces met inwoners en vakmensen tot stand gekomen. Het beleid geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017 – 2022. In een half jaar tijd is contact geweest met bijna 2.000 inwoners, vakmensen en partners. De gemeente heeft hun gevraagd wat zij vinden van het huidige welzijnswerk en wat zij verwachten van het toekomstige welzijnswerk.

Vanuit de inwoners

Wat zij verwachten is verschillend per situatie. Het toekomstige welzijnswerk moet dan ook uitgaan van de mogelijkheden, de energie en behoefte van de inwoners. Het moet flexibel zijn in wat geboden kan worden. Wethouder Van Houdt: “Ons welzijnswerk is dus niet aanbodgestuurd en denkend vanuit het organisatiebelang, maar vanuit het belang en de behoefte van de inwoners. Het gaat om onze gezamenlijke opdracht in de stad dat onze inwoners zich in hun omgeving goed kunnen voelen, zodat ze actief deel willen en kunnen nemen aan onze samenleving en niet in een sociaal isolement raken.”

Iedereen doet mee

De uitgangspunten van het Nieuw Enschedees Welzijn zijn met inwoners en professionals vormgegeven. Het gaat uit van de inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen naar vermogen, ongeacht inkomen, leeftijd en dergelijke. Op basis van de reacties zijn 6 pijlers geformuleerd die de richting aan het welzijnswerk geven:

  • Welzijn is van inwoners;
  • Vakmensen zijn ‘in dienst’ van de samenleving;
  • Welzijnsvoorzieningen van en met ons allemaal;
  • Stimuleren wederkerigheid;
  • Kantelen naar anders denken en doen;
  • Werken in wijknetwerken.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Inwoners gaven in de voorbereiding van de nota aan dat zij wel ondersteuning van professionele organisaties willen hebben waar ze op kunnen terugvallen. Die ondersteuning moet passend zijn bij wat zij nodig hebben, dat is per situatie verschillend. Hoe die ondersteuning eruit ziet, wordt met de inwoners bepaald. Het Nieuw Enschedees Welzijn geeft die ruimte aan professionele welzijnsaanbieders, maar het vraagt ook dat die welzijnsaanbieders die ruimte kunnen invullen samen met inwoners en partners in de wijk.

Vervolg

De nota wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Behandeling in de gemeenteraad is waarschijnlijk op 28 november in de stedelijke commissie en op 19 december in de gemeenteraad.

De opbrengsten van de input van inwoners en partners zijn samengevat in het online magazine ‘Gesprek met de stad over Nieuw Enschedees Welzijn’ De nota is online te lezen.