Meest gestelde vragen over FC Twente

22 december 2015

De gemeenteraad stemde vrijdag 18 december in met een garantstelling voor FC Twente. De antwoorden op de meest gestelde vragen lees u hier.

Waarom stelt de gemeente zich garant voor voetbal en niet voor andere ondernemingen die kopje onder dreigen te gaan?

De gemeente bevindt zich momenteel noodgedwongen in een positie waarin zij eigenlijk niet in terecht wil komen. Noodgedwongen omdat de gemeente in het verleden een geldlening heeft verstrekt voor het stadion en dus al een financieel belang heeft. De rol van de gemeentelijke overheid in het betaald voetbal moet zo beperkt mogelijk zijn. De verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede in het betaald voetbal wordt gedoseerd afgebouwd.
Overigens wordt de garantstelling tegen marktconforme tarieven en conform ons beleid voor leningen en garantstellingen verstrekt.

Wat is het verschil tussen de huidige lening van de gemeente en de garantstelling die daarvoor in de plaats komt?

Bij het verstrekken van de garantstelling heeft de gemeente geen lening meer uitstaan bij FC Twente. De gemeente staat in plaats daarvan  garant voor een lening die wordt verstrekt door een bank. Deze bank heeft de zorgplicht om te zorgen voor de inning van rente en aflossing voordat de gemeente wordt aangesproken op haar borgstelling. De gemeente hoeft dus niet langer zelf het debiteurenbeheer op de lening uit te voeren.
FC Twente lost de bestaande  lening aan de gemeente volledig af. De andere financiers schelden een deel van hun huidige leningen kwijt of stellen ze achter (deze worden dan ook voorlopig niet afgelost). Overigens loopt het risico van de garantstelling in 4 jaar terug naar 22 miljoen euro.

Is het niet beter om FC Twente failliet te laten gaan en daarna te bekijken of een doorstart mogelijk is.

In het geval van faillissement wordt de lening van 17 miljoen euro niet aan de gemeente terugbetaald. De gemeente kan dan aanspraak doen op het onderpand voor de versterkte lening, namelijk het stadion.
Bij een faillissement verliest FC Twente haar licentie. Enschede heeft dan geen betaald voetbalorganisatie meer die in het stadion speelt.

Kan de gemeente niet beter een wijziging van het stadiongebruik doorzetten zodat er bijvoorbeeld meer evenementen in het stadion gehouden kunnen worden zoals bijvoorbeeld concerten?

Het toestaan van meer evenementen kan tot meer inkomsten leiden, maar heeft als maatregel niet de potentie om op korte termijn voldoende financiële middelen te genereren. Daarnaast kan FC Twente incidenteel concerten in het stadion organiseren via een afwijking van de milieuvergunning en bestemmingsplan. In de horecagedeelten van het stadion kunnen nu al evenementen worden georganiseerd.

Wat gebeurt er als FC Twente degradeert?

Uit doorrekening van de gevolgen van degradatie blijkt dat FC Twente  2 jaren kan overleven in de Jupilerleague.. FC Twente moet dus binnen deze periode weer terug zijn op het hoogste niveau.

Waarom wordt het stadion ondergebracht in een nieuwe stichting?

De garantstelling wordt verstrekt voor de herfinanciering van het stadion. De financiering is niet bedoeld om in te zetten op het voetbalbedrijf. Om dit te borgen, wordt het stadion nu buiten de structuur van FC Twente  geplaatst, met een eigen, onafhankelijke, bestuurder en raad van toezicht.

Welke rechten heeft de gemeente als er een beroep wordt gedaan op de garantstelling?

Indien de garantstelling door de bank aangesproken zou worden, heeft de gemeente het recht van eerste hypotheek op het stadion en het recht op inkomsten uit TV-gelden, sponsoring en skyboxen. Daarnaast ontvangt de gemeente de komende 4 jaar 6 miljoen euro aan risicopremie. Al deze zekerheden zijn nodig ter beperking van de risico's van de garantstelling.

Leidt de garantstelling tot extra bezuinigingen bij de gemeente?

De garantstelling voor de leningen van derden aan FC Twente leidt niet tot een extra bezuiniging en verhoogt ook niet het risicoprofiel voor de gemeente. De eerder verstrekte lening van 17 miljoen euro wordt volledig door FC Twente afgelost.

Hoe wordt voorkomen dat FC Twente opnieuw grote financiële risico’s neemt?

Op basis van een onderzoeksopdracht van de KNVB en de gemeente vindt een onafhankelijk  onderzoek plaats naar de governance (de aansturing) van FC Twente . FC Twente heeft toegezegd om de aanbevelingen uit het onderzoek op te volgen.

Is er sprake van staatssteun?

Die kans achten wij zeer gering. Het gerenommeerde en gespecialiseerde advocatenkantoor Houthoff Buruma heeft geen onverenigbare staatssteun geconstateerd en heeft deze conclusie verder onderbouwd met een beoordeling van een gespecialiseerd economisch bureau Oxera Consulting. Hun conclusie is dat de garantieverlening marktconform is en niet als staatssteun is aan te merken.

Leidt de kwestie Doyen tot intrekking van de licentie betaald voetbal? 

FC Twente heeft een voorwaardelijke intrekking van de licentie als sanctie ontvangen en daarnaast 3 jaar uitsluiting  van Europees voetbal en een boete van 45.000 euro.